Cmentarz ewangelicki - Wolice

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

17PUKpcImVboO2NLOMKAwVRDKLk6Bjy0-taTidFJLshaR3HPI3Lz8jMljt2eB0yPStJJA4dBc_v-shMiRQU=w320

Opis cmentarza

polny.png chronione.png smieci.png
Położenie

Cmentarz polny położony przy nieasfaltowej drodze. Do Wolic z Barcina wjeżdżamy ulicą Polną, przekraczamy przejazd kolejowy, a następnie prosto aż do rozstaju dróg z kapliczka gdzie wybieramy drogę na lewo. Jedziemy prosto ok. 700 metrów aż z prawej strony będziemy mieli drogę szutrową a przy niej widoczny zielony zagajnik. Skręcamy w prawo w tę drogę i po ok. 100 metrach jesteśmy przy cmentarzu. Od zachodu sąsiaduje z drogą szutrową, a z pozostałych stron z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia I dekada XX w (przed 1905)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Barcin (od 1852), Żnin-Barcin (1847-1852), Łabiszyn (1772-1847), tradycje protestancie w Barcinie sięgają 1630
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,15ha
Nr działki 161
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -

Akta spraw komunalnych dla majątku komisji kolonizacyjnej w Wolicach, dostępne w berlińskim archiwum, zawarte są pomiędzy datami 1901, a 1908. Jako, że według spisów statystycznych już w 1905 wieś liczyła prawie 90% ewangelików bardzo prawdopodobne jest, że cmentarz musiał już wtedy istnieć, a zatem założono go w I połowie I dekady XX wieku.

Roślinność
Drzewa kasztanowiec, klon
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne bluszcz, …

Brak pomników przyrody, istnieje aleja, układ zewnętrzny czytelny, układ wewnętrzny częściowo czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM > 10 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Romuald Góralski, 2017
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13

Renowacja

Nie przeprowadzono działań na nagrobkach. Około 12 lat temu (2006) uprzątnięto cmentarz ze śmieci (akcja przeprowadzona na terenie całej gminy Barcin). W 2017 z inicjatywy Pana Huberta Łukomskiego, nauczyciela, radnego gminy i mieszkańca Wolic wywieziono śmieci.


Osadnictwo w Wolicach

Historia

Z najwcześniejszych danych z 1474 dowiadujemy się, że Wolice były wsią dziedziczną Raczkowskich z Marcinkowa Górnego. Kolejni znani właściciele to Niemojewscy (1604-1642). Piotr Niemojewski sprzedał majątek Zygmuntowi Grudzieńskiemu w 1642. Potem dobrami władał Jakub Gocłowski, który w 1679 zapisał je żonie Elżbiecie z Mycielskich. W 1709 Jan Szygowski kupił Wolice od żony Zofii Lubstowskiej. Po koniec XVIII wieku (1793) Wolice wchodziły w skład majatku Józefa Łochockiego (właściciela Barcina). Spośród właścicieli dziewiętnastowiecznych znamy nazwiska: Rek (1846), Muetzel (1859, 1860), Dudy (182, 1877). Poza typowo rolniczą produkcjąNa początku XX wieku Wolice zostały sprzedane komisji kolonizacyjnej. Akta spraw komunalnych majątku osiedleńczego Wolice ciągną się na przestrzeni lat 1901-1908. Jednak ze spisów statystycznych wiemy, że już w 1905 prawie 90% mieszkańców to sprowadzeni tu koloniści protestanccy. w 1860 stanowili 38% populacji Wolic. Pierwszy spis powszechny z 1921 odnotował ich nieznaczny spadek do 84%. Ewangelicy podlegali pod parafię ewangelicką w Barcinie.

Ludzie

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Charenski, Hackbarth, Hoffmann, Jankowski, Karbowiak, Karczyński, Lindt, Lewandowski, Nimpsch, Patzer, Rozek, Tober, Walkiewicz, Zarzynski, Zech

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Radtke (rybołówstwo)


Bibliografia:

 1. P37 S26 Barcin, 1: 25 000, WIG, 1934 comp.jpg
 2. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen, Berlin, 1872, s. 154-155. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 518. comp.jpg
 4. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 42-43 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 5. Informacje od Pana Romualda Góralskiego.
 6. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski T. 2 M-Z, Poznań, 1922, s. 492. comp.jpg
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1484. comp.jpg
 8. Kurzgefasstes statistisches Handbuch der Provinz Posen, Posen, 1877, s. 172. comp.jpg
 9. A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska, t. I, Warszawa, 1883, s. 189. comp.jpg
 10. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 297. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 92. comp.jpg
 12. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barcin, 2012, s. 53, 55
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIII, s. 836. comp.jpg
 14. Teki Dworzaczka, http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
 15. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 40. comp.jpg
 16. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg, 1833, s. 110. comp.jpg
 17. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 146-147. comp.jpg
 18. Verzeichniss saemmtlicher Ritter-und anderer selbststaendigen groesseren Gueter der Provinz Posen mit Angabe ihrer Besitzer so wie der Koenigl. Domaenenpacht-Aemter mit Angabe der Paechter zu Michaeli 1859, Poasen, 1859, s. 16. comp.jpg
 19. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen: W. Decker, 1898, s. 6-8. comp.jpg
 20. Wolice w GSta. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License