Cmentarz ewangelicki - Wysoka Krajeńska

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

wk.jpg

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony na północy wsi przy drodze do niej prowadzącej. Jedziemy drogą wojewódzką z Więcborka w kierunku Sępólna Krajeńskiego. Za wsią Zboże znajduje się skrzyżowanie z drogowskazem w prawo kierującym w stronę Wysokiej Krajeńskiej. Po ok. 450 metrach mamy skrzyżowanie gdzie wybieramy drogę na prawo. Po przejechaniu ok. 1,1 km cmentarz będzie po lewej stronie. Od północy i zachodu sąsiaduje z gruntami uprawnymi, od wschodu z terenem gospodarstwa domowego, a od południa z drogą, którą dojechaliśmy. Jest umieszczony na lekkim wywyższeniu.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Więcbork (od 1772), przedtem Pęperzyn gdzie od lat 70. XVII w. działał zbór ewangelicki. Bliżej kaplica szkolna w Zbożu.
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,17 ha
Nr działki 90/1
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, ?
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak
Inne bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >10 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 9 k. XIX w - I poł. XX w. piaskowiec, kamień polny, lastryko 1 postument z krzyżem, pęknięty na wysokości ramienia pionowego, 2 "dąbki", 2 głazy, 1 lastrykowy, 3 postumenty z inskrypcjami
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE >18 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Karolina Falleńczyk, 2015


Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Wysokiej Krajeńskiej

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1511 r. Była to wieś włościańska należąca do dóbr więcborskich. W latach 1710-1821 w posiadaniu rodziny Potulickich, którzy wydali w 1748 przywilej. Na jego mocy część gospodarzy płaciła czynsz, a część posiadała ziemię na własność z prawem dziedziczenia.
Spis z lat 80. XIX w. podaje, że 95% mieszkańców było ewangelikami. Tuż po odzyskaniu niepodległości, w 1921 r. było ich 91%. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Niemcy stanowili 77% mieszkańców. W 1893 r. wybudowano przystanek kolejowy linii prowadzącej z Nakła do Chojnic. Szkoła została założona już w 1783 roku. Ewangelicy od pierwszego rozbioru pruskiego należeli do parafii ewangelickiej w Więcborku. Przedtem uczęszczali na nabożeństwa do Pęperzyna. Zniemczona nazwa Hohenfelde została wprowadzona w 1875 r.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Henning, Klettke, Manthai, Meyer, Pahl, Schmidt, Schwanenberg, Vergin, Wiese, Zuhlke

W księdze adresowej z 1928 r. wymieniono nazwiska: Hinz (właściciel ziemski), Kreuz (właściciel ziemski, cegielnia), Muller (kowal), Pahl (właściciel ziemski), Schmidt (właściciel ziemski)

W księdze adresowej z 1941 r. wymieniono nazwiska: Muller (kowal)


Bibliografia:

 1. 2671 Pempersin, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1874. comp.jpg
 2. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 95. comp.jpg
 3. J. Dorawa, Szkice z dziejów wsi podsępoleńskich, [w:] "Dzieje Sępólna Krajeńskiego" pod red. Z. Biegańskiego, 2010, s. 537.
 4. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 491-492. comp.jpg
 5. Informacje o Wysokiej Krajńskiej na stronie powiatu sępoleńskiego, http://www.powiat-sepolno.pl/232,wysoka.html [dostęp: 30.10.2015]
 6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1244. comp.jpg
 7. F. W. F. Schmidt, Der Der Kreis Flatow in seinem gesammten Beziehungen, Thorn, 1867, s. 270. comp.jpg
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 43. comp.jpg
 9. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie. Cz. I. Uwarunkowania, 2010. comp.jpg
 10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 126. comp.jpg
 11. M. Wojciechowski, Powiat sępoleński w latach 1920-1939, Sępólno Krajeńskie, 2009, s. 147.
 12. Zdjęcia cmentarza w Wysokiej Krajeńskiej na stronie powiatu sępoleńskiego, http://www.powiat-sepolno.pl/263,cmentarz-wysoka.html

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License