Cmentarz ewangelicki - Zajączkowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

t1Nda9Iur6mHecxclbagScwzROXIqRkN_kumCVgZoll0ltG3mVggi3aY5nzpSOo5cI4ZBMSr69L416w=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu niecałe 200 metrów od głównej drogi biegnącej przez wieś. Jadąc od strony Chełmży mamy ruiny kościoła, zaraz potem most na Strudze Toruńskiej. Prawie 100 metrów dalej, naprzeciwko gospodarstwa po prawej stronie mamy ścieżkę w lewo w pole. Tą ścieżką dojdziemy do wysypiska śmieci, a tuz obok mamy łąkę otoczoną z 3 stron drzewami. W części północnej są krzaki. To jest cmentarz. Od północy, wschodu i południa sąsiaduje z polami, a od zachodniej strony z wysypiskiem.

Podstawowe informacje
Data założenia 1908-1914 (bliżej 1914?)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Zelgno (od 1912), Ryńsk (1898-1912), Chełmża (1803-1898)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,23 ha
Nr działki 28
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek okres międzywojenny ?
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1928, [Cmentarz komunalny w Zajączkowie - regulacja stosunków własnościowych], 1908-1914
Zagrożenia śmieci, dewastacja, likwidacja
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -

Trudno określić, czy cmentarz istniał już w 1908, czy powstał bliżej 1914 gdyż na starych mapach z 1909 i 1913 nie zaznaczono cmentarza. Pojawia się dopiero na mapie z 1926.

Roślinność
Drzewa jesion, akacja,
Krzewy lilak, …
Inne barwinek, trawa, pokrzywy, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieczytelny. Brak informacji o istnieniu alei. Ścieżka od strony drogi gruntowej wtórna.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 2 I poł. XX w. lastryko, beton w tym destrukty
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

fot. Kornel Pleskot, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

Renowacja

Nie przeprowadzono. Nie wiadomo czy cała działka stanowiła cmentarz i nagrobki zostały zlikwidowane, czy też pochówki odbywały się wyłącznie w północnej części. Cmentarz nie figuruje w ewidencji zabytków i co za tym idzie nie jest ujety w SUiKZP gminy Chełmża.


Osadnictwo w Zajączkowie

Historia

Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z 1222 natomiast pierwsze informacje o majątku rycerskim z czasów gdy Zajączkowo podlegało administracyjnie wójtostwu lipienieckiemu z 1424 (okres krzyżacki). W okresie I Rzeczpospolitej, od przynajmniej 1517 Zajączkowo znajduje się w rękach rodziny Rokusz. Następnie na skutek koligacji rodzinnych majątek przeszedł w ręce Konarskich, a potem rodziny Estken (mieszczanie z Torunia), która posiadała go w XVII w. Kolejni znani właściciele to Stanisław Jawosz (1706), Franciszek Jaszeński i Świętosław Radowicki (1713), rodzina Piwnickich (1742-1786), Mieroszewscy (1786-1802), Borowscy (1802-1834). W 1834 Zajaczkowo nabył na drodze licytacji Gustav Hertel. W 1904 nazwa miejscowości została zniemczona na Senzkau, a rok później w 1905 majątek został sprzedany komisji kolonizacyjnej.
Efekt kolonizacji uwidocznił się w statystykach. W drugiej połowie lat 80. XIX w. Zajączkowo liczyło 19% ewangelików. Pierwszy spis powszechny z 1921 mówi o 71% ewangelików. Podlegali pod parafię ewangelicką w Zelgnie, przedtem w Ryńsku, a przez prawie cały XIX wiek pod Chełmżę.
Parafia zajączkowska musiała istnieć już w 1445 (wg zachowanych źródeł pisanych aczkolwiek sposób zbudowania zdradza, że mógł powstać jeszcze w XIII wieku) i była wezwania Św. Jana Chrzciciela. Był to budynek z kamienia, fundacji prywatnej. Podupadł w czasie reformacji i dopiero za czasów Konarskich został wyremontowany. Ostatnie nabożeństwo odbyło się w 1835. Protestancki właściciel Hertell nie był zainteresowany patronatem kościoła katolickiego. W 1865 rozebrano go pozostawiając jedynie kamienne mury.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Ario, Bethke, Dombrowski, Kunitzki, Kunter, Malkowski, Marschallkowski, Schulz, Witkowski


Bibliografia:

  1. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1928, [Cmentarz komunalny w Zajączkowie - regulacja stosunków własnościowych], 1908-1914
  2. R. Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej, 1880, s. 55-56. comp.jpg
  3. "Gazeta Toruńska" z 05.12.1905, nr 278, s. 3. comp.jpg
  4. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 549. comp.jpg
  5. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 593-595. comp.jpg
  6. P36 S27 TORUŃ, Mapa taktyczna Polski 1:100 000, WIG, 1926. comp.jpg
  7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 58. comp.jpg
  8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 289. comp.jpg
  9. Zajączkowo w internetowym "Słowniku geograficzno-historycznym ziem polskich w średniowieczu", http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=2120&q=zajączkowo

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License