Cmentarz ewangelicki - Zarośle (gm. Zbiczno)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.jpg

Opis cmentarza

las.png
Położenie

Cmentarz położony na skraju lasu, na północno-wschodnim skraju miejscowości. Z głównej drogi przechodzącej przez wieś należy zjechać w prawo (jedyna droga przy skrzyżowaniu w centrum) i po ok. 170 metrach mamy przechodzącą prostopadle linię wysokiego napięcia. Zaraz za linią znajduje się skraj lasu. Po prawej stronie brzegu lasu mamy cmentarz sąsiadujący od północy, wschodu i południa z lasem, a od zachodu z nieużytkami.

Podstawowe informacje
Data założenia ?
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Szafarnia (od 1891, (od 1894 samodzielna parafia)), Nowe Miasto Lubawskie (przed 1891)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,06 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 7164/1
Kształt zbliżony do trapezu
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja
Zagrożenia śmieci, dewastacja, splantowanie
Stan zachowania UPAMIĘTNIONY, Typ VIb
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa świerk, buk, dąb
Krzewy leszczyna, grochodrzew
Inne trawa, …

Układ cmentarza częściowo czytelny. Brak alei. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 6 I poł. XX w. lastryko, beton
Mogiły ziemne TAK 25 I poł. XX w. - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 30 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 XXI w. kamień polny kamień z tablicą pamiątkową

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje - fot. Mariusz Kaniecki, 2016;


Galeria zdjęć

fot. Mariusz Kaniecki, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17

fot. Emilia Witkowska, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Nie przeprowadzono. Kamień z tablicą pamiątkową wystawiono w 2010.


Osadnictwo w Zaroślu

Historia

Zarośle to powstała w 1738 roku kolonia. W XIX w. założono tu leśniczówkę podlegającą pod ówczesne nadleśnictwo w Zbicznie. Według pierwszego spisu powszechnego z 1921 roku 11 z 41 mieszkańców było ewangelikami. Podlegali oni pod parafię ewangelicką w Szafarni, a przed 1891 pod zbór w Nowym Mieście Lubawskim. Obecnie znajduje się tu szkółka leśna. Współcześnie Zarośle to osada podlegająca pod sołectwo Zbiczno.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Gollnick


Bibliografia:

  1. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 545-546. comp.jpg
  2. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1201. comp.jpg
  3. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 141. comp.jpg
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 7. comp.jpg
  5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbiczno. Część I. Uwarunkowania Gminy Zbiczno, Zbiczno 2015, s. 7, http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/1786,l1.html
  6. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 422. comp.jpg
  7. J. Wultański, Historia ewangelicyzmu brodnickiego, Brodnica 1998

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License