Cmentarz ewangelicki - Zbójenko

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

zbojenko.jpg

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony na polu przy głównej drodze biegnącej przez wieś. Jedziemy od strony Kikoła drogą wojewódzką nr 554 w stronę Golubia-Dobrzynia. Zgodnie ze znakami skręcamy w lewo w Zbójnie. Po ok. 1,1 km skręcamy w prawo przy tablicy ogłoszeń. Następnie ok. 870 m. Po lewej widzimy drogę, po prawej kępę krzaków na polu, oddaloną o ok. 40 m. Idąc miedzą najpierw mijamy teren podmokły (ok. 30 m. długości), a potem mamy cmentarz. Od północnego wschodu, południowego wschodu i południowego zachodu sąsiaduje z polami uprawnymi, a od północnego zachodu z terenem podmokłym.

Podstawowe informacje
Data założenia XVIII w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Rypin (od 1938), Michałki-Rypin (1863-1938), Michałki (1784-1863). We wsi kantorat od 1730
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,27 ha
Nr działki 128, część na terenie 122/3
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -
Roślinność
Drzewa
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa, barwinek, bluszcz, pokrzywy …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza częściowo nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 2 p. XX w. żelazo (fot. 4), (fot. 20-24)
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >70 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, piaskowiec, beton, cegła -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK >1 k. XIX - I poł. XX w. ? -
Postumenty TAK >20 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, piaskowiec, beton -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 80
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - w dwudziestoleciu międzywojennym był grodzony siatką
Brama NIE - - - pozostałości bramy (furtki) na (fot. 11)
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 20-lecie międzywojenne drewno krzyż z krucyfiksem, (fot. 6-8)

Na cmentarzu znaleziono fragment furtki od pola grobowego, a może bramy cmentarnej.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Zbójenku.

Historia

Osadników olęderskich do Zbójenka sprowadzili Zboińscy, właściciele majątku Zbójno. Według opracowań pochodzili z Prus Zachodnich i Lubelszczyzny. Najwcześniejszą znaną wzmianką jest utworzenie w 1730 r. kantoratu. Pierwsza kantorówka była drewniana i posiadała dzwonnicę, późniejszy budynek rozebrany w latach 50. XX w. był z cegły. Prawdopodobnie miała odrębną salę modlitewną i salę klasową. Do historii przeszedł jeden z nauczycieli Paul Ratzlaff, który pełnił posługę kantora przez 35 lat (1824-1858). W 1892 r. władze rosyjskie upaństwowiły szkołę. Przez cały okres międzywojenny działała jako szkoła z niemieckim językiem nauczania.
Oprócz Zbójenka, w którym w 1921 r. 2/3 mieszkańców było ewangelikami, mniejszość protestancka w znacznej ilości zamieszkiwała Łukaszewo, Frankowo i Kazimierzewo gdzie w II poł. XVIII w. istniał dom modlitwy. Wszyscy podlegali parafii Michałki-Rypin utworzonej już w 1784 r., a przeniesionej do Rypina w 1863 r.
Wiele wspomnień o dawnych mieszkańcach Zbójenka zawdzięczamy Panu Hieronimowi Lewandowskiemu, który od urodzenia mieszka we wsi. Wywodzi się z jednej z trzech polskich rodzin jakie tuż przed II wojną zamieszkiwały miejscowość. Dzięki jego pamięci znamy nazwiska większości rodzin zamieszkujących Zbójenko przed 1945 r. Co roku w pierwszy dzień Wielkanocy o szóstej rano zbierała się orkiestra pod przewodnictwem dzwonnika Gogolina. Grano na trąbach i śpiewano psalmy. Pogrzeby choć odbywały się w języku niemieckim były streszczane przez pastora na polski.
Nie do końca Niemcy i Polacy tworzyli idylliczny obrazek. W latach 1936-1939 działało w Zbójenku koło Partii Młodoniemieckiej (JDP), która potem stała się zapleczem kadrowym dla lokalnych zbrodniarzy hitlerowskich działających m. in. w organizacji Selbschutz. To właśnie członkowie Selbschutzu ze Zbójenka (3 osoby) aresztowali nauczycieli z okolic Zbójna i umieścili na noc w areszcie urządzonym w szkole ewangelickiej, by potem oddać ich na śmierć w rypińskim Domu Kaźni. Byli także strażnikami obozowymi w obozie przejściowym dla księży mieszczącym się w klasztorze w Oborach, od 10.1939 do 02.1940. Polskie rodziny zostały na czas okupacji wysiedlone, a w ich gospodarstwach zamieszkali Niemcy z Besarabii. Po wojnie z cegły dawnej szkoły ktoś zbudował sobie dom. Dzwonnice rozebrano, a dzwon zawieszono w kościele katolickim w Rużu. Podobno na cmentarzu urządzono pastwisko dla krów.

Ludzie

Kantorzy (zarazem nauczyciele): Michael Harbart, Karl Brese, Paul Wojtke, Michael Grapatin, Paul Ratzlaff (1824-1858), Jacob Grapatin.
Nauczyciele od 1892: August Ferchau, Heinrich Foth, Johann Eduard Behrendt, Emil Kliner, Hermann Matz, Alexander Treichel, Heinrich Rahn.
Inni: Edmund Krenz (nauczyciel w 1935 r.), Artur Blum, Jakub Erdman, Ferdynand Jobs, Paweł Neske - członkowie JDP ze Zbójenka, Arthur Jahnke
Rodziny o nazwiskach: Bitner, Brandt, Brischke, Cylze, Drawer, Gogolin, Gramze, Jahnke, Ludtke, Olams, Ott, Steinke, Wyze


Bibliografia:

 1. 150 Jahre evangelisch-lutherische Gemeinde Michaki-Rypin, Bydgoszcz, 1929, s. 9, 15. comp.jpg
 2. 2980 Neuburg, Meßtischblatt 1:25 000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 3. Biogram Edumnda Krenza, http://wiki.wolhynien.net/index.php/KRENZ,_Edmund [dostep: 31.10.2014]
 4. Biogram Artura Jahnke, http://www.doolia.de/anzeigen/detail.php?A=95474654fe8e173db7a8.1988 [dostep: 31.10.2014]
 5. A. Breyer, Deutsche Gaue in Mittelpolen, "Deutsche Monatshefte in Polen", Heft 10, 1935. Wersja elektroniczna 2006, s. 22, comp.jpg
 6. M. Grzybowski, Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku (Materiały źródłowe z wizytacji kościelnych), "Studia Płockie" 1986, t. XIV, s. 274. comp.jpg
 7. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939, Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 59-60, 67-69.
 8. M. Krajewski, W cieniu wojny i okupacji, Rypin: WTN, 1995, s. 26, 52, 61. comp.jpg
 9. Rozmowa z Hieronimem Lewandowskim, 07.08.2014 i 30.10.2014.
 10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, M. St. Warszawa, województwo warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 164. comp.jpg
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 523. comp.jpg
 12. A. Treichel, Geschichte des Deutschtums in Rippin und Umgegend, Thorn: Landkreis Rippin, 1943.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License