Cmentarz ewangelicki - Zboże

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

zboze.PNG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony na południowy zachód od centrum wsi przy drodze wojewódzkiej nr 241. Jadąc z Sępólna Krajeńskiego w stronę Więcborka, ok. 500 metrów za obszarem zabudowanym wsi Zboże mamy drogę skręcającą w prawo (w stronę dworu), w którą wjeżdżamy. Po prawej stronie widzimy przystanek PKS i sosny za nim. Za sosnami jest cmentarz. Od północy i wschodu sąsiaduje z polem uprawnym, od południa z drogą którą dojechaliśmy, a od zachodu z kaplicą rzymskokatolicką parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w. (I poł.?)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Sępólno (od 1772, pierwszy zbór w 1570). Na miejscu kaplica szkolna.
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,17 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 22
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1583 Der Begräbnisplatz in Grünlinde, 1891
Zagrożenia śmieci, likwidacja
Stan zachowania LAPIDARIUM, Typ IIb
Data zamknięcia, likwidacji 1948?, ?

Biorąc pod uwagę długą tradycję protestantyzmu w Zbożu cmentarz być może powstał w I poł XIX, a nie jak twierdzi SUIZKP w II poł. XIX w. Od co najmniej 1891 r. miał charakter komunalny.
Cmentarz był większy i zajmował 0,31 ha (tzn zajmował niemal całą dzisiejszą działkę nr 22). Widać to na mapie WIG z 1937. Pomniejszony w wyniku utworzenia po jego zachodniej stronie kaplicy należącej do parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku.

Roślinność
Drzewa dąb, brzoza, sosna, …
Krzewy lilak
Inne trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany z powodu jego likwidacji w większej części.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 25 I poł. XX w. lastryko, beton 1 posiada marblitową tablicę inskrypcyjną
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 3 I poł. XX w. kamień polny, granit 2 z widocznymi inskrypcjami
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ?
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Karolina Falleńczyk, 2015


Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

Renowacja

Cmentarz w znakomitej większości ogołocony z nagrobków. Nie wiadomo kiedy dokonano likwidacji. Pozostawiono 3 kamienne postumenty i ok. 25 mogił obmurowanych stanowiących najprawdopodobniej lapidarium. Wg danych z SUIZP gminy Sępólno Krajeńskie (na podstawie karty cmentarnej) cmentarz zajmował 0,31 ha, a nie tak jak dziś 0,17 ha - teren otoczony sosnami. Oznacza to, że na terenie cmentarza wybudowano kaplicę.


Osadnictwo w Zbożu

Historia

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1453 roku. Była to wieś szlachecka należąca do rodu Ostrorogów. W 1773 była dobrem rodziny Potulickich. Michał Potulicki przekazał kawałek ziemi Michałowi Beckowi. Zboże przeżyło w swojej historii dwa wielkie pożary, w 1786 i w 1896. Nazwę na Grünlinde zniemczono w 1876 r. W okresie międzywojennym resztówka należała do polskiej rodziny Przybylskich. Po 1945 utworzono PGR.
Z zabudowy pozostał m. in. dwór z 1890 i szkoła ewangelicka z 1898 r. aczkolwiek tradycje protestanckie sięgają nawet roku 1620. Wg opracowań po zburzeniu w wymienionym roku zboru w Sępólnie, wierni udawali się do Zboża na modlitwę w kaplicy, którą utworzono poprzez przekształcenie połowy domu w miejsce modlitwy. Kaplica ta czynna była do 1718 gdy została ewangelikom odebrana. Kolejna kaplica (już na pewno szkolna) powstała jeszcze w I poł. XVIII w. i zapewne została strawiona przez pożar.
Ewangelicy ze Zboża podlegali od 1772 r. parafii w Sępólnie Krajeńskim gdzie pierwszy zbór założono już w 1570. Po zburzeniu tegoż, wspomnianym wyżej, korzystali z miejscowej kaplicy, która została zastąpiona kaplicą szkolną. W 1766 r mieszkał tu tylko 1 katolik i aż 148 ewangelików, latach 80. XIX w. protestanci stanowili 86% mieszkańców, w 1921 75%, w 1938 54%.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Behnke, Belka, Blesin, Bublitz, Bottcher, Czichy, Ebendt, Engel, Frase, Grigull, Guhlke, Hass, Heinrich, Jaster, Kaatz, Kaczmarek, Kaplanowski, Kruger, Loper, Marx, Maslowski, Meier, Neils, Pahl, Pankow, Pattke, Poppel, Radtke, Schliep, Schliechter, Schmidt, Schneider, Schwanenberg, Steinke, Wegner, Wiederhoft, Wiese, Zempel, Zielke, Zutz

Nauczyciele w 1925: Edmund Wenda, Elza Boettcher

W księdze adresowej z 1928 r. wymieniono nazwiska: Bartz (ślusarz), Bublitz (właściciel ziemski), Karau (właściciel ziemski), Kuhn (kowal), Pahl (właściciel ziemski), Przybylski (właściciel ziemski, cegielnia), Schmidt (młyn), Wanslich (właściciel ziemski), Wiederhoft (właściciel ziemski), Zempel (wyroby tytoniowe)

W księdze adresowej z 1941 r. wymieniono nazwiska: Bartz (ślusarz), Kuhn (kowal), Quast (młyn), Zempel (zajazd),


Bibliografia:

 1. 2671 Pempersin, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1874. comp.jpg
 2. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1583 Der Begräbnisplatz in Grünlinde, 1891
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 93. comp.jpg
 4. Dwór w Zbożu na stronie PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1459/Zboze/ [dostęp: 01.11.2015]
 5. J. Dorawa, Szkice z dziejów wsi podsępoleńskich, [w:] "Dzieje Sępólna Krajeńskiego" pod red. Z. Biegańskiego, 2010, s. 538-539.
 6. I. Geppert, Dzieje ziemi nakielskiej aż do pierwszego rozbioru Polski, [w:] Krajna i Nakło. Studja i rozprawy wydane z okazji pięćdziesięciolecia gimnazjum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, 1926, s. 100. comp.jpg
 7. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 492-494. comp.jpg
 8. Informacje o Zbożu na stronie powiatu sępoleńskiego, http://www.powiat-sepolno.pl/235,zboze.html [dostęp: 01.11.2015]
 9. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 51. comp.jpg
 10. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1246. comp.jpg
 11. A. Mietz, Archidiakonat kamieński archidiecezji gnieźnieńskiej. Struktura terytorialna i stan kościołów w czasach staropolskich 1512-1772, Włocławek: Lega, 2005, s. 85, 107.
 12. P35 S25 E WIELOWICZ, 1:25 000, WIG, 1937. comp.jpg
 13. F. W. F. Schmidt, Der Der Kreis Flatow in seinem gesammten Beziehungen, Thorn, 1867, s. 271. comp.jpg
 14. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 43. comp.jpg
 15. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie. Cz. I. Uwarunkowania, 2010. comp.jpg
 16. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 528-529. comp.jpg
 17. M. Wojciechowski, Powiat sępoleński w latach 1920-1939, Sępólno Krajeńskie, 2009, s. 147.
 18. Zdjęcia cmentarza w Zbożu na stronie powiatu sępoleńskiego, http://www.powiat-sepolno.pl/253,cmentarz-zboze.html [dostęp: 01.11.2015]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License