Cmentarz ewangelicki - Zbrachlin

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwycenie%2Bobrazu%2Bekranu%2B-%2B31.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie. Od północy sąsiaduje z terenem szkoły, od wschodu z nieużytkami, od południa z boiskiem, a od zachodu z drogą.

Podstawowe informacje
Data założenia 1893
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wałdowo (od 1904), Gruczno (1887-1904), Świecie (przed 1887)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,16ha
Nr działki 46
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1869 Der Begräbnisplatz in Zbrachlin, 1893
Zagrożenia dewastacja, śmieci
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa lipa, klon, akacja, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa, pokrzywy, bluszcz, barwinek, …

Układ cmentarza czytelny. Istnieje aleja lipowa ciągnąca się od bramy do połowy cmentarza. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 61 I poł. XX w. lastryko, beton w tym 30 dziecięcych
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe TAK 3 I poł. XX w. żeliwo obejścia niekompletne, wewnątrz postumenty
Postumenty TAK 18 I poł. XX w. beton, piaskowiec, lastryko 4 osobno i 14 przy mogiłach
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne TAK 3 I poł. XX w. beton, lastryko 3 destrukty
RAZEM 68 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2016;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40
{$caption}
fot. 41
{$caption}
fot. 42
{$caption}
fot. 43
{$caption}
fot. 44
{$caption}
fot. 45
{$caption}
fot. 46
{$caption}
fot. 47
{$caption}
fot. 48
{$caption}
fot. 49
{$caption}
fot. 50
{$caption}
fot. 51
{$caption}
fot. 52
{$caption}
fot. 53
{$caption}
fot. 54
{$caption}
fot. 55
{$caption}
fot. 56
{$caption}
fot. 57
{$caption}
fot. 58
{$caption}
fot. 59
{$caption}
fot. 60
{$caption}
fot. 61
{$caption}
fot. 62
{$caption}
fot. 63
{$caption}
fot. 64
{$caption}
fot. 65
{$caption}
fot. 66
{$caption}
fot. 67
{$caption}
fot. 68
{$caption}
fot. 69
{$caption}
fot. 70
{$caption}
fot. 71
{$caption}
fot. 72
{$caption}
fot. 73
{$caption}
fot. 74
{$caption}
fot. 75
{$caption}
fot. 76
{$caption}
fot. 77
{$caption}
fot. 78
{$caption}
fot. 79
{$caption}
fot. 80
{$caption}
fot. 81
{$caption}
fot. 82
{$caption}
fot. 83
{$caption}
fot. 84
fot. Karolina Falleńczyk, 2016
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25

Renowacja

Na cmentarzu nie występują krzaki, co jest zasługą Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie.
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego "Sukcesja" wraz z partnerami: Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie, Stowarzyszeniem MiŚ - My i Świat ze Zbrachlina, Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga z Niewieścina i Urzędem Gminy Pruszcz przeprowadzi porządkowanie cmentarza w czerwcu i lipcu 2016. Przedsięwzięcie "Żyli kiedyś wśród nas… żyjemy dzisiaj obok nich" finansowane jest z programu "Wolontariat na`rzecz dziedzictwa" prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.


Osadnictwo w Zbrachlinie

Historia

Najstarsze wzmianki o Zbrachlinie pochodzą z 1400 roku. Był to majątek szlachecki. Pierwsi znani właściciele z 1570 to Lisiewscy. W XVII wieku należał w całości bądź częściowo do Przywickich i Krupockich. W 1767 dobra zostały sprzedane przez Korytowskich wicewojewodzie pomorskiemu Michałowi Lniskiemu. W 1791 Zbrachlin wraz z Wałdowem należały do Johanna Dembińskiego. Następnie w 1801 trafił w ręce Georga Bernharda von Meusel, lecz na krótko, bo już w 1806 był własnością majora Friedricha Michaela von Wedelstadta. W 1847 dziedziczy go podporucznik J. von Wedelstadt. Kolejnymi właścicielami byli: Muller (1857), Marcus Markwald (1858), Jeżewska (1860) aż w 1868 Zbrachlin kupił Teofil Różycki herbu Doliwa.
Częste wizyty rodziny i znajomych u chorej Konstancji Jeżewskiej (z Zaborowskich, 1799-1868) wzbudzały podejrzliwość pruskiej policji. Po dostarczeniu rzekomo podejrzanej paczki władze nakazały przeszukanie domu. Trwało blisko 6 godzin i jak donosiła prasa, żandarmi przerzucili kartofle, nawet kury z jaj spędzali,…, i w chlewach w mierzwie kłuli. Nie znaleźli jednak niczego, co miałoby jakikolwiek związek z pomocą powstańcom walczącym na terenie zaboru rosyjskiego.
Teofil Różycki przybył na Kociewie z powiatu lubawskiego. Pierwotnie został właścicielem majątku Biechówko wziąwszy za żonę pannę Tuczyńską. Potem ożenił się ponownie z Marią Radkiewicz. Biechówko przepisał synowi, a sam przeniósł się do Zbrachlina. W 1889 sprzedał majątek pruskiej komisji kolonizacyjnej, która rozparcelowała ziemię. W 1893 zmieniono klasyfikację administracyjną z majątku na gminę wiejską, co świadczy o tym, że w Zbrachlinie mieszkali już osadnicy niemieccy. Rok później (1894) w budynku dawnego dworu otwarto szkołę ewangelicką.
Koloniści, prawdopodobnie w całości protestanci, podlegali pod parafię ewangelicką w Grucznie, a od 1904 pod nową parafię w Wałdowie. Pierwszy spis powszechny z 1921 wykazał, że stanowili blisko 87% mieszkańców wsi.
Pod koniec lat 30. XX w. na skutek powstania prywatnej szkoły niemieckiej w Wałdowie istniała groźba zamknięcia powszechnej szkoły polskiej w Zbrachlinie i Wałdowie ponieważ w tych miejscowościach większość mieszkańców stanowili Niemcy. Jest to jeden z przykładów rozbieżności interesów obu społeczności, polskiej i niemieckiej, na chwilę przed wojną. Nie brakowało także złośliwości. W 1938, niemiecki kierownik miejscowej mleczarni zażądał od poznańskiej firmy remontowej aby prace w budynku przeprowadzali wyłącznie Niemcy.

Ludzie

Hertha Hulda Duwe była córką właściciela gospodarstwa Emila Duwe i Berthy Griewald.

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Bonek, Boras, Born, Czarske, Daluge, Derengowski, Dolewski, Dyck, Eichhorst, Fijałkowski, Hiller, Korczyński, Lawrenz, Leeb, Mahn, Makowski, Nawrocki, Reinke, Ristau, Schwarz, Scholzel, Tudlewski, Wollschlager, Zeeb, Zielinski

Księga adresowa Polski z 1928: Daluge (murarz), Lemke (wyszynk trunków), Martenka (kowal), Szwanke (nabiał)

Księga adresowa z 1941: Daluge (budowlaniec), Barzg (stelmach)

Inne: Alma i Brunon Buchwald (pozbawienie hipoteki w 1938), Eduard Dyck (1853-1935), Małgorzata i Gustaw Hadrich (przetarg przymusowy w 1934), Ernestine Maek (1859-1925), Ernst Erich Pankartz (1908 - ?, uchylał się od służby wojskowej w 1936), Otton Ristau (posiadacz motocykla), Hertha Schwanke (1905- ?)


Bibliografia:

 1. 2675 Grutschno, 1:25 000 Meßtischblatt, Reichsamt für Landesaufnahme, 1913. comp.jpg
 2. APB, USC Topolno, sygn. 149 Zgony 1900-1902 (Hertha Hulda Duwe)
 3. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1869 Der Begräbnisplatz in Zbrachlin, 1893.
 4. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 24-25. comp.jpg
 5. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 5. comp.jpg
 6. Dziennik Poznański z 13.08.1899, nr 184, s. 1. comp.jpg
 7. Gazeta Gdańska z 23.03.1934, nr 67, s. 9. comp.jpg
 8. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 90-91. comp.jpg
 9. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 533. comp.jpg
 10. W. Hubatch, Die evangelischen General-Kirchenvisitationen in den von Ost- und Westpreußen sowie Posen 1920 abgetrennten Kirchenkreisen, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, s. 183-184.
 11. E. Jacobson, Topographisch statistisches Handbuch fur den Regierungsbezirk Marienwerder, Danzig, 1869, s. 154-155. comp.jpg
 12. E. Jakus-Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, 1987, s. 23. comp.jpg
 13. J. Krzepela, Rody ziem pruskich, cz. I, Kraków, 1927, s. 114. comp.jpg
 14. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1246. comp.jpg
 15. Kultura. Tygodnik literacki, artystyczny i społeczny, 1938, nr 36, s. 4. comp.jpg
 16. H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preußischer Landkreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1473-1873, Band II, "Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, 1886-1888, H. 17-19", s. 356-357. comp.jpg
 17. Nadwiślanin z 09.03.1864, nr 30, s. 4. comp.jpg
 18. Orędownik z 09.08.1938, nr 181, s. 2. comp.jpg
 19. Pomorski Dziennik Wojewódzki, 1936, nr 20, s. 410. comp.jpg
 20. Pomorski Dziennik Wojewódzki, 1937, nr 2, s. 26. comp.jpg
 21. Pomorski Dziennik Wojewódzki, 1938, nr 14, s. 184. comp.jpg
 22. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 46. comp.jpg
 23. Rys historyczny Zbrachlina, https://zbrachlin.edupage.org/about/
 24. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 52. comp.jpg
 25. Strategia Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2016-2022, 2016. comp.jpg
 26. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 529-530. comp.jpg
 27. Zmiana Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Pruszcz, 2004-2009, Pruszcz, 2010. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License