Cmentarz ewangelicki - Zielonka I

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

ZRY9KYbj3HRHbi02x5FFK4uJxaPVzi2a6lZGgC1JolGcAfmJhvW13xvzJE5sgHIOJU7_FxDabMHrzj8=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie. Obecnie nie ma żadnej bezpośredniej drogi dojazdowej ze względu na bliskość drogi krajowej nr 10 i oddzielającą nią siatkę. Najlepiej z Trzcińca kierować się na Ciele drogą asfaltową, dojechać po 2,3 km do szosy, a następnie skręcić w lewo przed szosą. Po ok. 1,6 km dojedziemy do następnego przejazdu nad szosą. Dalej na pieszo wzdłuż brzegu lasu ok. 370 metrów i potem wgłąb niecałe 60 metrów. Cmentarz sąsiaduje z lasem ze wszystkich stron.

Podstawowe informacje
Data założenia XVIII w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ciele (od 1866), Bydgoszcz (1772-1866)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,20ha[*]
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 247/1 LP
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia likwidacja, śmieci, zalesienie
Stan zachowania ZŁY, typ III
Data zamknięcia, likwidacji przed 1911, ?

[*] - według geoportalu Banku Danych o Lasach; właścicielem terenu jest Nadleśnictwo Bydgoszcz.

Roślinność
Drzewa dąb, sosna, …
Krzewy lilak, iglaki…
Inne trawa, …

Brak pomników przyrody. Układ nieczytelny. Aleje wtórne.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 4 XIX w. piaskowiec, beton w tym podstawa od krzyża
Przyścienne NIE - - - -
Inne TAK 2 XIX w. piaskowiec resztki po 2 krzyżach z inskrypcjami (INS. 4)
ŁĄCZNIE 5 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Zielonce

Historia

Pierwsze wzmianki o Zielonce pochodzą z 1712 roku. Według ówczenej wizji starostwa i wójtostwa bydgoskiego w Zielonce mieszkało 4 olęderskich gospodarzy jednak nie byli oni w stanie siać, a tym samym zapłacić czynsz. O tym, że sytuacja spowodowana wojną północna była dramatyczna przekonano się rok później. W 1713 Zielonka zapisana była jako deserta, a więc wieś opuszczona. Następne dekady zmieniły sytuację. Według lustracji z 1744 znów mieszkało tu 4 gospodarzy na podstawie kontraktu olęderskiego zawartego na 10 lat z wójtem bydgoskim Henrykiem Baudissonem. Następny kontrakt spisano w 1756 z wójtem Henrykiem Bruhlem. Wtedy to trójka olędrów (Breck, Ferau i Glim) podpisała go na 50 lat. W 1818 wieś liczyła 9 dymów i 66 mieszkańców, a w 1846 już 15 dymów i 105 mieszkańców. Zdecydowana większość była wyznania ewangelickiego. Według danych z 1860 aż 93% to protestanci. Istniała już wtedy szkoła ewangelicka. Zgodnie z podziałem parafialnym ewangelicy podlegali od 1866 pod parafię ewangelicka w Cielu, a przedtem pod Bydgoszcz. Jeszcze w 1921 roku mieszkało tu 86% protestantów. Odtąd jednak sytuacja wyznaniowo-narodowościowa zaczęła się zmieniać i według danych z 1938 Niemcy stanowili 57% wszystkich mieszkańców.
W okresie okupacji nazwę wsi zmieniono na Wolfshals nawiązując tym samym do nazwy sąsiedniej osady Wilcze Gardło, która przestała istnieć w I połowie lat 90. XIX wieku. Małe Wilcze Gardło wcielono do Zielonki. Po 1945 przyłączono także północną część Wielkiego Wilczego Gardła.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Beier, Beyer, Bigalke, Blank, Boeck, Boelter, Brandt, Busse, Friedrich, Gartz, Gehrke, Graul, Hinz, Hollweg, Hoft, Jeschke, Jonas, Kistan, Krause, Krenz, Leu, Maiwald, Manthey, Moderzinski, Pfefferkorn, Pusch, Radtke, Redmann, Reinert, Ryprzynski, Schmidt, Schreiber, Schulz, Schwarz, Starkowski, Voigt, Woller, Ziemke, Ziolkowski

Księga adresowa Polski z 1928: Eichstadt (zajazd), Radtke (kowal), Schulz (murarz), Zitlau (kołodziej)


Bibliografia:

 1. 2973 Zielonke, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 428. comp.jpg
 3. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1495. comp.jpg
 4. Z. Górski, R. Kabaciński, A. Mietz (red.), Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765. Województwo inowrocławskie, Bydgoszcz, 2011, s. 50, 111.
 5. Z. Guldon, Opisy starostwa bydgoskiego z lat 1661-1765, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - źródła do dziejów Bydgoszczy nr2, 1966, s. 32, 33, 40, 44.
 6. R. Kabaciński, Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1766, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, źródła do dziejów Bydgoszczy, nr 9, 1977, s. 21, 66-67.
 7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, 1926, s. 6. comp.jpg
 8. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota, 2016, s. 46. comp.jpg
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 603. comp.jpg
 10. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 17. comp.jpg
 11. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 13. comp.jpg
 12. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 6-7. comp.jpg
 13. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 48-49. comp.jpg
 14. Zielonka na Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielonka_(powiat_bydgoski)
 15. F. Żmidziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego w latach 1661-1772, BTN, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, Nr 13, Prace Komisji Historii, t. 9, 1973, s. 104, 106.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License