Cmentarz ewangelicki - Zławieś Wielka II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

grb.jpg

Opis cmentarza

church.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony był na terenie poewangelickiego kościoła, obecnie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki, przy ul. Jasnej 16. Od północy sąsiadował z budynkiem kościoła, od wschodu z terenem szkoły, a od południa i zachodu z nieużytkami. Współcześnie po stronie zachodniej znajduje się dom jednorodzinny.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XIX / p. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Zławieś Wielka (od 1896), przedtem Górsk. Do 1781 r. stał zbór przy cmentarzu ewangelickim Zławieś Wielka I
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki na terenie działki nr 165/1
Kształt prawdopodobnie prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY, Typ V (Adaptacja)
Data zamknięcia, likwidacji 1945, 1975
Roślinność
Drzewa ?
Krzewy -
Inne trawa

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany. Dzisiejszy układ ścieżki raczej nie odzwierciedla pierwotnej alei, jeżeli takowa istniała.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 2009 granit aedicula z trójkątnym frontonem, dostawiona do konstrukcji nawiązującej do tumby
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 1 stanowisko
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - XX w. żelazo płot ograniczający teren kościoła nie jest pierwotnym ogrodzeniem cmentarza. Zostało ono zabrane wraz z bramą na cmentarz katolicki w Czarnowie
Brama NIE - - - -
Kościół TAK 1 1895-1898 cegła obecnie parafia rzymskokatolicka, wieżę dobudowano w 1908 r.
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 XX w. kamień różnego gatunku, cegła, beton skalniaczek maryjny

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych w okresie funkcjonowania cmentarza ewangelickiego. Obecnie znajduje się tu nagrobek ks. prob. Feliksa Miszewskiego, zm. w 2009 r. Grób księdza znajduje się na miejscu grobu osób z rodziny Wichert. Na cmentarzu stały także m. in. wyróżniające się nagrobki rodzin Kruger i Krause. Granitowy nagrobek Krugerów został zabrany przez bliżej nieustalony zakład kamieniarski w celu przerobienia. W zamian zakład ten wykonał lastrykową chrzcielnicę do kościoła.

Inskrypcje

Nie znaleziono inskrypcji z okresu funkcjonowania cmentarza jako ewangelickiego.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2013

{$caption}
fot. 10

Renowacja

Niemożliwa ze względu na likwidację nagrobków. Podczas kopania dziury pod pochówek księdza natrafiono na szczątki uprzednio pochowanych tam osób. Niestety jeden z pracowników interwencyjnych przywłaszczył sobie znalezioną tam obrączkę z inicjałami G. W.


Osadnictwo w Złejwsi Wielkiej.

Historia

Wieś została wzmiankowana po raz pierwszy w 1414 r. Podobnie jak w Pędzewie osadnicy olęderscy pojawili się na samym początku XVII w. Z 1605 r. pochodzi wilkierz nadany przez miasto Toruń dla tych terenów. W 1642 r. spisano kontrakt osadniczy na 24 lata z olędrami ze Złejwsi, Czarnowa i Pędzewa. Większość musieli jednak stanowić luteranie, a nie mennonici. Po pierwszym rozbiorze, w 1782 r. sprowadzono 19 rodzin kolonistów. W 1896 r. założono strukturę parafii ewangelickiej i przystąpiono do budowy kościoła, którą ukończono w 1898 r. Ostateczny kształt został nadany w 1908 r. kiedy to dobudowano wieżę i zawieszono dzwony. Warto pamiętać, że pierwszy zbór ewangelicki stał tuż obok omawianego cmentarza. Zapewne był drewniany i spalił się w 1781 r. W skład kompleksu budynków parafialnych wchodziła także pastorówka z 1905 r. Spis powszechny z 1921 r. zanotował występowanie tylko 10% polskojęzycznych mieszkańców, co powoli zaczęło się zmieniać z uwagi na odpływ obywateli niemieckich. W czasie wojny kościół nie został zniszczony, ale w 1945 ograbiono go. W latach 1948-1974 kosciół funkcjonował jako filiał parafii rzymskokatolickiej w Czarnowie, a od 1 lipca 1974 r. jest samodzielną parafią rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Kostki.

Ludzie


Bibliografia:

  1. 2975 Schulitz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910. comp.jpg
  2. R. Heuer, Die Holländerdörfer in der Weichselniederung um Thorn, "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst", Heft 42, 1934, s. 122-155. comp.jpg
  3. Informacje przekazane przez Roberta Babiarza, 2014
  4. H. Krause, Groß-Bösendorf im Kreise Thorn. Ein Beispiel für die Gemeinschaft eines Dorfes, "Westpreußen-Jahrbuch", 1986, s. 83-90, http://www.thorn-wpr.de/fqHKGrB3.htm [dostęp: 27.04.2014]
  5. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 194-195 comp.jpg
  6. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 57 comp.jpg
  7. Strona parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej, http://www.parafiakostki.pl/ [dostęp: 28.04.2014].
  8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 626-627. comp.jpg
  9. A. Walczyński, Jubileusz kościoła w Złejwsi Wielkiej, http://www.zlawies.pl/redir,8103?wiecej=26103 [dostęp: 27.04.2014]
  10. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Część I - Uwarunkowania, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2007, s. 44.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License