Cmentarz ewangelicki - Zrazim

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

zrazim1.png

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz polny położony przy drodze z Żernik do Janowca Wielkopolskiego. Jadąc od dawnego kościoła ewangelickiego w Zrazimiu w stronę Janowca, po ok. 750 m. mamy skrzyżowanie i widoczny po prawej stronie krzyż. Stąd do cmentarza znajdującego się po prawej stronie mamy 75 m. Cmentarz od północnego zachodu sąsiaduje z drogą, a z pozostałych stron z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XIX w. (1893?)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Zrazim (od 1893), Janowiec Wielkopolski (1887-1893), Gołaszewo (1845-1887), Skoki (przed 1845). Wg spisu z 1860 ewangelicy z Żernik i Zrazimia uczęszczali na nabożeństwa do pobliskich Żużołów, lecz na pewno nie było tam parafii
Status nieczynny
Powierzchnia 0,25ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie działki nr 134
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -

Pierwotnie miał kształt prostokąta i sięgał strugi licząc 0,46 ha. Prawdopodobnie nie zajęto całego obszaru cmentarza.

Roślinność
Drzewa klon, dąb, …
Krzewy lilak, grochodrzew, głóg, dzika róża, …
Inne bluszcz, …

Układ cmentarza nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >40 I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 10 I poł. XX w. lastryko, beton przy mogiłach lub wolnostojące
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14

Renowacja

Po ilości krzaków, które od lat leżą i przykrywają nagrobki można sądzić, że przed kilku, może kilkunastu laty dokonano przynajmniej częściowej wycinki jednak nigdy nie zebrano ich z cmentarza, co w znaczny sposób utrudnia poruszanie się i identyfikację nagrobków. Być może zrzucone krzaki pochodzą z wykoszenia tej części cmentarza, która jest dziś polem uprawnym.


Osadnictwo w Zrazimiu

Historia

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1239 r. Najstarszą częścią jest osada młyńska na prawym brzegu Wełny. Osada podlegała majętności w Żernikach. W 1860 właścicielem Zrazimia był Wincent Sobierajski (gdyż był właścicielem folwarku w Żernikach), od 1872 do 1887 właścicielką była hrabina Bnińska. W 1887 folwark w Żernikach oraz osadę młyńską wykupiła pruska komisja kolonizacyjna. Dotąd Zrazim zamieszkiwali praktycznie wyłącznie katolicy. Po rozparcelowaniu ziemi i sprowadzeniu osadników proporcje zmieniły się. Zarówno spis statystyczny z 1910 jak i 1921 pokazuje 80% większość ewangelickich mieszkańców.
Nazwę Herrnkirch wprowadzono w 1898 r. Administracyjnie wyodrębniono folwark z Żernik i przyłączono do dawnej osady młyńskiej tworząc nową wieś. Nieco wcześniej w 1893 r. założono tuż obok folwarku nową parafię ewangelicko-unijną (dlatego u Wernera występuje jeszcze jako Żerniki, a nie Zrazim). Kompleks składał się z kościoła, pastorówki i szkoły ewangelickiej. Zanim powstała szkoła, bardzo nieliczna grupa ewangelików z Żernik i Zrazimia uczęszczała do szkoły w Żużołach. Wedle spisu z 1860 prawdopodobnie tam odbywały się także spotkania modlitewne jednak na pewno Żużoły nigdy nie były siedzibą parafii. Ta dla protestantów zrazimskich znajdowała się kolejno w Skokach, Gołaszewie, Janowcu i wreszcie w Zrazimiu. Wizytacja parafii przez superintendenta Paula Blau odbyła się w 29 maja 1935 roku.

Ludzie

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Berger, Binck, Buß, Gutsche, Jasmer, Kienscherf, Klug, Lupke, Pater, Patzikowski, Poggenmoller, Volgmann

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Furhoff (kowal, ślusarz)


Bibliografia:

 1. 3271 Rogowo, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1: 25 000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940 comp.jpg
 2. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen, Berlin, 1872, s. 170-171. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 210. comp.jpg
 4. Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z 01.12.1928 r., nr 15, s. 219. comp.jpg
 5. "Gazeta Toruńska" z 06.08.1887, nr 177, s. 1. comp.jpg
 6. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 72-73 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 7. Gminny program opieki nad zabytkami gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2013-2016, 2013, s. 34-35. comp.jpg
 8. W. Hubatch, Die evangelischen General-Kirchenvisitationen in den von Ost- und Westpreußen sowie Posen 1920 abgetrennten Kirchenkreisen, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, s. 400.
 9. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski T. 2 M-Z, Poznań, 1922, s. 550. comp.jpg
 10. A. Lattermann, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938, s. 82. comp.jpg
 11. "Postęp" z 28.09.1898 r., nr 221, s. 1. comp.jpg
 12. "Postęp" z 03.11.1898 r., nr 251, s. 2. comp.jpg
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 128. comp.jpg
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 665. comp.jpg
 15. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen: W. Decker, 1898, s. 436-437. comp.jpg
 16. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg, 1833, s. 134. comp.jpg
 17. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 176-177. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License