Cmentarz ??? - Kawki

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.jpg

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony przy drodze w stronę Małek, po lewej stronie, ok. 360 m. na wschód od głównego skrzyżowania we wsi. Od południa sąsiaduje z drogą, a z pozostałych stron z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia ? (pojawia się na mapie z 1911)
Wyznanie ?
Ówczesna parafia Kawki (od 1867), przedtem Brodnica (świątynia wybudowana w 1830, protestantyzm w Brodnicy sięga 1553 roku)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,08 ha
Nr działki 170
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, likwidacja
Stan zachowania LIKWIDACJA BEZ ZMIANY FUNKCJI, Typ Ib
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa
Krzewy lilak…
Inne trawa, …

Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje - fot. Mariusz Kaniecki, 2015;

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Mariusz Kaniecki, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na cmentarzu nie znajdują się nagrobki.


Osadnictwo w Kawkach

Historia

Ludzie


Bibliografia:

 1. 2781 Wrotzk, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 54-55. comp.jpg
 3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowo na lata 2010-2014, s. 11, 12-13, 15, 16
 4. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 96-97. comp.jpg
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 542. comp.jpg
 6. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 26. comp.jpg
 7. Kawki na PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/8897/Kawki/
 8. Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojew. pomorskiego, Toruń, 1923, s. 56 comp.jpg
 9. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 76 comp.jpg
 10. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1170. comp.jpg
 11. H, Plehn, Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Leipzig, 1900, s. 328, 330. comp.jpg
 12. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 47-48. comp.jpg
 13. Provinz Westpreussen. Im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, Berlin, 1909, s. 284-285. comp.jpg
 14. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 49. comp.jpg
 15. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 4 comp.jpg
 16. R. Stawski, Walka o polskie majątki, "Czas Brodnicy" wyd. internetowe, z 1710.2013, http://www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy/1,93191,14794686,Walka_o_polskie_majatki.html
 17. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowo. Część A. Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego, Bobrowo 2010, s. 17, 37, http://www.bobrowo.bip.net.pl/?a=1399 [dostęp: 05.10.2015]
 18. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 917. comp.jpg
 19. S. Turowski, Mniejszość niemiecka na terenie miasta i powiatu brodnickiego w latach 1920-1939, "Szkice brodnickie, t. I" pod red. Stefana Bilskiego, Brodnica-Toruń, 1988, s. 132, 138. comp.jpg
 20. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 160-161. comp.jpg
 21. J. Wultański, Historia ewangelicyzmu brodnickiego, Brodnica 1998
 22. J. Wultański, Kawk, "Ziemia Michałowska" 1994, nr 13/14, s. 12. comp.jpg
 23. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 grudnia 2015 r., s. 6, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.12.2015/KUJ-rej.pdf

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License