Cmentarz mennonicko-ewangelicki - Sosnówka (gm. Grudziądz)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

schonse.jpg

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png renowacja.png
Położenie

Cmentarz położony przy głównej drodze biegnącej prze wieś, na wzniesieniu. Ok. 200 m. na zachód od dawnej szkoły ewangelickiej położonej również przy głównej drodze.

Podstawowe informacje
Data założenia ~ 1690 r.
Wyznanie mennonicko-ewangelicki
Ówczesna parafia Wielkie Łunawy (od 1855 r.), przedtem Chełmno, mennonici Sosnówka (od 1618 r.)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,34 ha
Nr działki 161
Kształt trapez
Najstarszy zachowany nagrobek 1691 r. (w Muzeum Etnograficznym w Toruniu)
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania PRZECIĘTNY, Typ VI
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa dąb, sosna, ?
Krzewy ?
Inne ?

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny. Brak informacji o istnieniu alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK ? ? żeliwo -
Obejścia TAK ? ? beton, żeliwo
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ? ? lastryko, beton, piaskowiec
Mogiły ziemne TAK - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? ? lastryko, beton, piaskowiec
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ponad 100 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - relikty
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych. Prawdopodobnie na cmentarzu pochowani są kapłani mennoniccy.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2013 (INS. 1-8), 2012 (INS. 9);

Zaledwie kilka inskrypcji z braku czasu.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Z braku czasu tylko dwie fotografie.

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

Zdjęcia nagrobków zabranych z cmentarza i umieszczonych w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

Renowację cmentarza przeprowadzono w 2011 r. z inicjatywy mieszkańców wsi oraz LGD Terra-Vistula Culmensis.


Osadnictwo w Sosnówce.

Historia

Sosnówkę założyli osadncy olęderscy w 1595 r., osadzeni w dobrach starostwa chełmińskiego…

Ludzie


Bibliografia:

  1. 2577 Sartowitz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1900. comp.jpg
  2. Okolice Grudziądza. Potomkowie mennonitów szukają u nas swoich korzeni. Rozmowa z Annedore Thal, siostrzenicą ostatniego urodzonego w Polsce przywódcy duchowego menonitów, rozmawiała Karolina Podemska, "Gazeta Pomorska" z 09 lipca 2011 r. comp.jpg [dostęp: 04.11.2013]
  3. Mietz Andrzej, Wiejskie cmentarze protestanckie w dolinie Wisły pod Chełmnem w XVII - XVIII w. Katalog cmentarzy [w:] Rocznik Grudziądzki t. XI. Grudziądz: Polskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum w Grudziądzu, 1994.
  4. Piernicki Karol, Uczcili narodziny obelisku, "Nowości" z 15 lipca 2011 r. comp.jpg [dostęp: 04.11.2013]
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926 comp.jpg
  6. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XI, s. 94-95. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License