Cmentarz poepidemiczny - Kruszyny Szlacheckie

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

poijhhg.PNG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony przy drodze z Kruszyn Szlacheckich do Anielewa. Jedziemy z Brodnicy przez Kruszynki i dalej wzdłuż torów kolejowych aż do przejazdu przez tory. Przejeżdżamy przez tory i następnie prosto ok. 600 m. aż dojedziemy do remizy po lewej stronie. Dalej skręcamy w prawo i prosto ok. 600 m. Po lewej stronie będziemy mieli charakterystyczny zagajnik przylegający do drogi, a po prawej lecz nie równolegle mamy gospodarstwo. Cmentarz nie zajmuje całego terenu zielonego a jego południową część. Cmentarz sąsiaduje od północy z nieużytkami, od wschodu z drogą, a od południa i zachodu z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w.
Wyznanie bezwyznaniowy-poepidemiczny
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki niemal cała działka nr 126
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, zniesienie terenu cmentarza
Stan zachowania NIEUPAMIĘTNIONY
Data zamknięcia, likwidacji ?, -
Roślinność
Drzewa klon, …
Krzewy lilak, dzika róża, grochodrzew, …
Inne trawa, …

Układ cmentarza nieznany. Brak alei, brak pomników przyrody

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 2 II poł. XX w. beton, drewno budynek gospodarczy i wędzarnia

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Mariusz Kaniecki, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Nie przeprowadzono. Niewykluczone, że jest to teren prywatny, wydzierżawiony bądź przywłaszczony. Znajdują się na nim ruiny budynku gospodarczego, a także wędzarnia. Mnóstwo śmieci wśród których można również znaleźć znicz.


Epidemia Kruszynach Szlacheckich

Nie wiadomo dokładnie, która epidemia cholery spowodowała istnienie tego cmentarza. Być może ta z 1873 gdy powstał cmentarz choleryczny w sąsiednim Wichulcu.

Nie jest prawdą to co przytoczono na tym blogu, jakoby na tym cmentarzu zostali pochowani przedstawiciele rodziny Mellin - właścicieli majątku w Kruszynach Szlacheckich w latach 1864-1895. Co prawda Ignacy Wawrzyniec Mariusz Józef Mellin (1813-1866) zmarł w Kruszynach Szlacheckich podobnie jak dwa spośród 14 dzieci: Józef Maria Ignacy (1845-1869) i Ksawery Maria 1843-1877) jednak zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Bobrowie. Nie jest również prawdą, że byli Niemcami. Otrzymali indygenat w 1676 roku. Spolonizowali się i byli wyznania katolickiego. W latach 1742-1855 byli właścicielami majątku Orłowo pod Płużnicą. Zanim nabyli Kruszyny Szlacheckie mieszkali w Chełmnie. W 1895 sprzedali tutejszy majątek polskiemu Bankowi Ziemskiemu i nabyli Zalesie, Kuczwały i Mirakowo. Czasowo byli także właścicielami Pluskowęs i Grzywny. Członkowie rodu pochowani są na cmentarzach w Bobrowie, Chełmnie, Chełmży, Grzywnie i Kiełbasinie.
Bank ziemski częściowo rozparcelował majątek i osadził polskich rolników, a resztówkę z dworem nabył Kraszewski. W późniejszych latach również byli polscy właściciele: Makowski i Kaczorowski. Ostatecznie majątek wszedł w skład Skarbu Państwa - od przynajmniej 1926. Pierwszy spis powszechny z 1921 podaje, że we wsi nie mieszkali ewangelicy, a w 1885 było ich dokładnie 9 na 153 mieszkańców. Nieobecność komisji kolonizacyjnej, ewangelickich właścicieli majątku oraz znikomą ilość ewangelików pod koniec XIX w. niemal wyklucza istnienie na terenie Kruszyn Szlacheckich cmentarza protestanckiego.
Ostatni męski przedstawiciel rodu Mellin zmarł w 2006 roku.


Bibliografia:

 1. 2682 Pokrzydowo, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 54-55. comp.jpg
 3. Dane genealogiczne rodziny Ignacego Mellina, https://gedbas.genealogy.net/person/show/1172138121
 4. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 98-99. comp.jpg
 5. Kruszyny Szlacheckie w Internetowym Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1064
 6. Kruszyny Szlacheckie, Anielewo, wpis z 23.05.2009, http://lakewierzycki5.bloog.pl/id,4597345,title,Kruszyny-Szlacheckie-Anielewo,index.html?smoybbtticaid=61734a
 7. J. Marcinkowski, Orlow, Orlaw, Orłowo na stronie "Płużnickie historie", 2012, http://pluznickiehistorie.pl/wsie/orlowo/
 8. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 66-67. comp.jpg
 9. Provinz Westpreussen. Im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, Berlin, 1909, s. 286-287. comp.jpg
 10. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 49. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 6. comp.jpg
 12. F. Stołkowski, Krzysztof Mellin 1926-2006, "Gazeta Chełmżyńska", 2007, nr 7 (160). comp.jpg
 13. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowo. Część A. Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego, Bobrowo 2010, s. 37, http://www.bobrowo.bip.net.pl/?a=1399 [dostęp: 05.10.2015]
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 742. comp.jpg
 15. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 162-163. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License