Cmentarz poepidemiczny - Lisewo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

lisewoC.jpg

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz polny położony po zachodniej stronie wsi, naprzeciwko dawnej mleczarni, 40 m na południe od ul. Chełmińskiej - drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Pląchoty. W miejscu cmentarza stoi dziś kapliczka Św. Józefa upamiętniająca ofiary epidemii cholery z 1831 roku.

Podstawowe informacje
Data założenia 1831
Wyznanie bezwyznaniowy - poepidemiczny
Ówczesna parafia -
Status nieczynny
Powierzchnia ?
Nr działki ?
Kształt ?
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia brak
Stan zachowania UPAMIĘTNIONY
Roślinność
Drzewa brak
Krzewy brak
Inne łąka
Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 - ? kapliczka Św. Józefa

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych z uwagi na nieznalezienie żadnych nagrobków.

Inskrypcje fot. Michał P. Wiśniewski, 2012


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Kapliczka znajduje się w bardzo dobrym stanie. Nie udało mi się ustalić kiedy była poddana renowacji, ani też kiedy powstała.


Epidemia cholery w Lisewie

Epidemia wybuchła w 1831 roku. Pochłonęła 94 ofiary - najwięcej jeśli chodzi o liczbę zmarłych na terenie gminy w dzisiejszych granicach. W Lipieńku zmarło 30, w Pniewitem 10, a w Koronowie 5 osób. Choroba była następstem nieurodzaju i masowego niedożywienia chłopów w tym okresie. Z pewnością "pomogła" również epidemia cholery w Królestwie Polskim za sprawą zarażonych żołnierzy rosyjskich. Internowani żołnierze polscy tuż po przekroczeniu graniczy prusko-rosyjskiej lub zbiegli chłopi mogli spowodować epidemię pośród miejscowej ludności. Dużą ofiarnością w pomaganiu chorym wykazał sie ks. Jan Kanty Dombrowski.


Źródła:

  1. 2778 Lissewo, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1913.
  2. Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość. T. 4. Dekanat chełmiński pod red. S. Kardasza. Toruń: Wydawnictwo Diecezjalnee, 1996.
  3. Bachanek J., Kirkowski R., Lisewo i okolice. Zarys dziejów do 1946 roku.Lisewo: UG Lisewo, 1993.
  4. Biskup Marian (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu. Toruń: TNT, 1968. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License