Cmentarz poepidemiczny - Zbiczno II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

z2.jpg

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony przy głównej drodze prowadzącej przez wieś, w południowej części miejscowości. Znajduje się w odległości ok. 100 metrów od cmentarza poepidemicznego Zbiczno I. Wystarczy cofnąć się do głównej drogi, skręcić w prawo i zatrzymać się po pok. 50 m. Po lewej stronie będzie cmentarz. przez który przechodzi linia elektryczna. Od północy i południa sąsiaduje z gruntami uprawnymi, od wschodu z terenem zalesionym, a od zachodu z drogą.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX
Wyznanie -
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,20 ha
Nr działki 127
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, dewastacja, splantowanie
Stan zachowania NIEUPAMIĘTNIONY
Roślinność
Drzewa klon, brzoza, świerk, …
Krzewy grochodrzew, lilak, …
Inne trawa, …

Brak pomników przyrody. Brak alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Mariusz Kaniecki, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

fot. Emilia Witkowska, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

Nie przeprowadzono. Brak jakichkolwiek form upamiętniania zmarłych. Można doszukać się małego pagórka być może będącego mogiłą, a także kamieni i gruzu. Przez północny skraj przechodzi linia elektryczna.


Epidemia cholery w Zbicznie

Nie doszukano się informacji, która epidemia cholery w Zbicznie zebrała śmiertelne żniwo, a jej ofiary zostały pochowane w omawianym cmentarzu. Najwięcej epidemii w rejonie było w latach 50. XIX w. (w 1852, 1854, 1855), kolejna w 1866 i 1873. Niewykluczone, że cmentarz jest starszy z 1848 albo nawet z największej epidemii z 1831.


Bibliografia:

  1. 2682 Pokrzydowo, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
  2. Informacje o cmentarzu na stronie Atlas Wsi, http://atlaswsi.pl/index.php?option=com_town&task=view&id=1008&tab=0&Itemid=16
  3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbiczno. Część I. Uwarunkowania Gminy Zbiczno, Zbiczno 2015, http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/1786,l1.html

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License