Cmentarz poepidemiczny - Zębowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak zaznaczenia cm. na starych mapach

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony nieco na zachód od centrum wsi, przy drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze tuż przy skrzyżowaniu z drogą na Kuźniki. Od północy i zachodu graniczy z polem, od wschodu i południa ze wspomnianymi drogami.

Podstawowe informacje
Data założenia 1668 r.
Wyznanie bezwyznaniowy-epidemiczny
Ówczesna parafia -
Status nieczynny
Powierzchnia 0,03ha
Nr działki 281
Kształt trójkąt
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania UPAMIĘTNIONY
Roślinność
Drzewa brzoza, jesion
Krzewy -
Inne trawa

Brak alei. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 1858 (1891) piaskowiec zakończony krzyżem z krucyfiksem
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż TAK - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych z uwagi na nieodnalezienie nagrobków.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2013 (INS. 1-5);


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

W 2010 r. (albo jeszcze wcześniej) wycięto zbędną roślinność oraz zamontowano ogrodzenie. Napisy wymagają powtórnego poprawienia.


Epidemie w Zębowie

Epidemie dżumy, cholery i innych chorób zakaźnych dziesiątkowały ziemie dobrzyńską wielokrotnie. W XVII w. wielka epidemia dżumy miała miejsce w latach 1624-1625. Następne epidemie "czarnej śmierci" (nie można wykluczyć także pozostałych chorób: anginy, ospy, szkarlatyny, dezynterii) zbierały obfite żniwo w okresie potopu szwedzkiego: 1656, 1658. Również bezpośrednio po potopie zanotowano epidemie w 1660, 1662 i 1662 r., co w efekcie doprowadziło do wyludnienia niemal całej ziemi dobrzyńskiej. Pomór na skutek chorób zakaźnych notowano na tym terenie także w okresie wojny północnej. Zauważmy, że inskrypcja od strony zachodniej nie wspomina wprost o którą z epidemii się rozchodzi - wiadomo, że tyczy się okresu potopu i przywołuje ostatni rok panowania Jana Kazimierza, co wcale nie oznacza, że w wymienionym 1668 r. nawiedziła Zębowo epidemia. Autorzy inskrypcji odwołują się jedynie do tamtego okresu nie konkretyzując, jak chcą opracowania, jakoby tekst odnosił się do epidemii z 1658 r. Taka interpretacja spowodowana była złym przepisaniem daty.
Następna epidemia wspomniana na pomniku wystąpiła w 1831 r., kiedy to ziemie dobrzyńską oraz inne części Królestwa Polskiego nawiedziła cholera. W owym roku najcięższa, wracała jeszcze w latach: 1837, 1848-1849, 1852, 1855 czyniąc stopniowo coraz mniejsze spustoszenie. Skuteczniejsza opieka lekarska obniżała śmiertelność. Ostatni atak cholery na ziemi dobrzyńskiej nastąpił w 1895 r. Pomnik w Zębowie mówi wprost o epidemii z 1831 r. Tekst od strony południowej informuje nas o poświęceniu, czyli w domyśle powstaniu pomnika w 1858 r. Na cokole widnieje też data 1891 r. Może tu chodzić zarówno o przebudowanie pomnika, budowę istniejącego (być może pierwotny z 1858 r. był inny), jak i o zaznaczenie symboliczne kolejnej epidemii.
Poza wspomnianymi dwiema chorobami w grę mogła wchodzić także ospa. W XIX w. nastąpiły w Kongresówce dwie duże epidemie tej choroby, w latach 1860-1864 oraz w 1871-1872. Mało prawdopodobne aczkolwiek możliwe, że w tym miejscu chowano również ofiary grypy z 1918 r. - nigdy nie przeprowadzono badań archeologicznych. Na pomniku występują także inne późniejsze inskrypcje, można by rzec o charakterze dewastacyjnym. Zastanawia wystąpienie daty 1943. Przypadek?


Bibliografia:

  1. Dorobek Franciszek, Epidemia cholery w Królestwie Polskim i guberni płockiej w 1848 r. [w:] Notatki Płockie, t. 24, 1979, z. 1, s. 25-36 comp.jpg.
  2. Goździk Piotr Cholera w Królestwie Polskim w 1831 r., Warszawa, 1939.
  3. Krajewski Mirosław, Mietz Andrzej, Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny. Włocławek: WTN, 1996.
  4. Lewandowski R., Epidemie cholery w powiecie lipnowskim, "Biuletyn Przewodnicki Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Włocławku", 1985, nr 31, s. 5-8.
  5. Mietz Aleksander, Zabytkowy cmentarz epidemiczny w Zębowie na ziemi dobrzyńskiej [w:] Ziemia Dobrzyńska 1992, t. II., s. 17 - 27 comp.jpg
  6. Namaczyńska Stanisława, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1648-1696, Lwów 1937. comp.jpg
  7. Nowosci 1992 nr 231 - sprawdzić

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License