Cmentarz rzymskokatolicki - Nakło nad Notecią

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

nak.PNG

Opis cmentarza

church.png Znak_Zabytkowy.jpg
Położenie

Cmentarz położony na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca, przy południowej stronie kościoła, przy ul. Kościelnej 6.

Podstawowe informacje
Data założenia 1843 (pierwsza świątynia istniała już w 1109 r., zatem cmentarz kryje prochy 8 wieków.
Wyznanie rzymskokatolicki
Ówczesna parafia Nakło nad Notecią (kościół pw. Św. Wawrzyńca))
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,28 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 2425
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek poł. XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja
Stan zachowania DOBRY, Typ VI
Data zamknięcia, likwidacji 1951 (formalnie dla ogólnych pochówków zamknięto już w 1869), -

Cmentarz wpisany do rejestru zabytków, nr rej. A/1570/1-3 z 1.10.2010 r.

Roślinność
Drzewa lipa, …
Krzewy
Inne trawa

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. istnieją aleje. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 ? piaskowiec niepotrzebnie pomalowany farbą olejną
Pola grobowe NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 8 III ćw. XIX w. - 1951 piaskowiec, lastryko, granit -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 ? piaskowiec niepotrzebnie pomalowany farbą olejną
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 11 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - 1925-1926 cegła, beton
Brama TAK 1 1925-1926 cegła, beton fot. 8 i 15
Kościół TAK 1 1843-1847 - kościół pw. Św. Wawrzyńca w stylu klasycystycznym, rozbudowany w stylu barokowym w 1925 r.
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 1869 ? kapliczka maryjna, której fundatorem był A. Holec

Na cmentarzu spoczywa ks. Antoni Bajerlein (1892-1951). Tożsamość pozostałych osób nie jest nam znana. Na pewno pochowani tu są ks. prob. Jan Florian Thilman (1775-1842) i ks. prob. Wiktor Wroński (1824-1852)

Inskrypcje - fot. Sławomir Sikorski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Sławomir Sikorski, 2014-2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18

Renowacja

Teren cmentarza jest uporządkowany i zadbany. Brama i mur w dobrym stanie. Niepotrzebnie pomalowano 2 postumenty z piaskowca farbą olejną - to jeden z najczęstszych błędów jaki popełnia się przy okazji konserwacji. Oprócz nagrobka ks. Bajerleina pozostałe są niewyczyszczone.


Rys historyczny parafii.

Najstarsza informacja o istnieniu kościoła pw. Św. Wawrzyńca pochodzi z ok. 1109 r. Nie można ustalić konkretnej daty erygowania parafii, ze źródeł historycznych wynika, że w 1136 r. musiała już zostać powołana. Burzliwe dzieje powodowały, że kościół kilkukrotnie odbudowywano, była to bowiem konstrukcja drewniana ulegająca spaleniu. Na pewno kolejne budynki kościelne wznoszone były w roku 1640 i ok. 1762. Kolejny, już murowany, w latach 1843-1847 zbudowano w stylu klasycystycznym już w nieco innym miejscu - w tym samym co obecnie stojący. W 1925 r. przystąpiono do rozbudowy świątyni w stylu barokowym, a w 1926 r. ukończono mur z bramą główną. Cmentarz dla pochówków mieszkańców został zamknięty już w 1869 r., a w 1951 r. dokonano ostatniego pochówku ks. prob. Antoniego Bajerleina.
Z wizytacji z 1653 r. wiemy, że uposażenie kościoła stanowiły także grunty orne, łąki, kilka ogrodów, kilka placów (działek katastralnych) oraz dziesięciny z 5 wsi i 2 młynów.
W latach 80. XIX w. katolicy stanowili 36% mieszkańców miasta, w 1921 r. było ich 84%.


Bibliografia:

  1. 2871 Nakel a. d. Netze, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
  2. Informacje od Pani Moniki Rozpłoch z 05.04.2015 r.
  3. Krajna i Nakło. Studja i rozprawy wydane z okazji pięćdziesięciolecia gimnazjum imienia Bolesława Krzywoustego w Nakle, Nakło, 1926, s. 26-27, 137-144. comp.jpg
  4. Rys historyczny parafii Św. Wawrzyńca na stronie Towarzystwa Przyjaciół Nakła, http://tpn.naklo.org/wawrzyniec-ko-cio-.html [dostęp: 03.04.2015]
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 121. comp.jpg
  6. Strona parafii Św. Wawrzyńca, http://www.fara.naklo.pl/ [dostęp: 03.04.2015]
  7. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VI, s. 885-886. comp.jpg
  8. R. Tomaszewski, Rozwój przestrzenny i architektoniczny Nakła nad Notecią, Nakło: Muzeum Ziemi Krajeńskiej, 1999.
  9. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na dzień 31 marca 2015 r., woj. kujawsko-pomorskie, s. 62 [dostęp: 03.04.2015]. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License