Cmentarz rzymskokatolicki - Toruń (Przedmieście Jakubskie)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

bohmer.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony był przy dzisiejszej ul. Lubickiej, zajmował też część terenu dzisiejszej ul. Winnica. Od północy ograniczony ul. Lubicką, od wschodu przez nieużytki i stojące tam garaże, od południa przez łąki, a od zachodu przez nieużytki i ul. Winnica. Dokładne położenie cmentarza na dzisiejszej mapie TUTAJ (Rys. 2)

Podstawowe informacje
Data założenia 1667 r.
Wyznanie rzymskokatolicki
Inne nazwy cmentarz Benedyktynek
Ówczesna parafia Toruń (Nowe Miasto)
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,38ha
Nr działki 4, 39
Kształt zbliżony do prostokata
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania NIEISTNIEJĄCY, Typ I
Data zamknięcia, likwidacji 1837, 1912?

Do fizycznej likiwdacji cmentarza w pełnym tego słowa znaczeniu nigdy nie doszło tj. nie przeprowadzono ekshumacji spoczywających tam zakonnic i ludzi świeckich. Zlikwidowano jedynie ewentualne nagrobki.

Roślinność
Drzewa -
Krzewy -
Inne -

Ze względu na likwidację cmentarza niemożliwe jest dziś odtworzenie rozplanowania podobnie jak wyodrębnienie ewentualnej alei. Brak pomników przyrody i drzewostanu.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Jeszcze w latach 30. XX w. musiała istnieć kapliczka lub święta figura na terenie cmentarnym, gdyż jest zaznaczona przez J. Rodera na planie miasta Torunia z 1934 r.
Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Brak z uwagi na likwidację cmentarza.


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

Nie przeprowadzono ze względu na likwidację cmentarza.


Osadnictwo na Przedmieściu Jakubskim.

Historia
Ludzie

Bibliografia:

  1. Böhmer J., Karte der Stadt Thorn nebst Umgegend, 1: 12500, 1884 comp.jpg
  2. Kruszelnicki Zbigniew, Toruń nie istniejący, Warszawa-Poznań-Toruń: PWN, 1987.
  3. Niedzielska Magdalena, Cmentarze na Jakubskim Przedmieściu – ewangelicki i katolicki, [w:] Cmentarz Św. Jakuba i inne chrześcijańskie cmentarze nowomiejskie pod red. Krzysztofa Mikulskiego. Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia-Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
  4. Niedzielska Magdalena, Toruńskie cmentarze, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992.
  5. Praetorius Karl G., Tophographish-historisch-statistische Beschreibung der Stadt Thorn und ihres Gebietes : die Vorzeit und Gegenwart umfassend, Thorn : Gedruckt W. Th. Lohde, 1832.
  6. Röder Jan, Plan miasta Torunia, skala 1: 10 000, Toruń: Zakład Graficzny”Sztuka”, 1934. comp.jpg
  7. Zapomniane cmentarze Torunia #03: Cmentarz Benedyktynek [dostęp: 10.01.2013] comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License