Cmentarz rzymskokatolicki - Wolica (Stara Wolica)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

we.PNG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony był w dzisiejszej części wsi Wolica zwanej Starą Wolicą. We Wieńcu stojąc naprzeciwko kościoła wybieramy drogę na Osięciny. Po przejechaniu ok. 3,3 km (za wsią Polówka) na skrzyżowaniu gdzie po prawej stronie mamy krzyż przydrożny skręcamy w prawo. Po przejechaniu dalszych 920 m. i minięciu wiaty przystanku autobusowego skręcamy w lewo. Po 250 m. po lewej stronie widzimy zadrzewienie, które oddziela zarośnięty akwen od pola. Tu prawdopodobnie mieścił się cmentarz choć niewykluczone, że był położony bardziej na polu.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie rzymskokatolicki
Ówczesna parafia Wieniec
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,54 ha
Nr działki 113/5 i 113/4, być może na terenie 113/3
Kształt prawdopodobnie prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY, Typ I
Data zamknięcia, likwidacji ?, ?

Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał ani kiedy został zlikwidowany. Na mapie z 1915 r. cmentarza nie zaznaczono, natomiast na mapie z 1911 zaznaczono w innymi miejscu niż w 1913 r. Funkcjonuje on na polskiej wigówce z 1930 r., lecz trzeba brać pod uwagę, że wigówka była mocno wzorowana na rosyjskiej dwuwiorstówce (w tym tej z 1913). Najstarsi mieszkańcy Wolicy potwierdzają, że w rozpatrywanym miejscu mieścił się "kierchol". Podobno miał aż hektar jednak to raczej wątpliwa informacja.

Roślinność
Drzewa -
Krzewy -
Inne -

Układ cmentarza nieznany ze względu na jego likwidację.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje

Nie znaleziono z powodu niezachowanych nagrobków.


Galeria zdjęć

fot. Jarosław Genert, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

Renowacja

Niemożliwa ze względu na likwidacje nagrobków. Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brześć Kujawski nie wspomina o tym cmentarzu.


Osadnictwo w Wolicy.

Historia

Według opracowania Boruckiego Wolica w drugiej połowie XV i w XVI w. stanowiła uposażenie biskupstwa włocławskiego. W o wiele późniejszych czasach (lata 80. XIX w.) należała podobnie jak m. in. Wieniec i Brzezie do Kronenbergów. Funkcjonowała jako folwark i kolonia. Słownik Geograficzny… nie podaje jakiej wiary są mieszkańcy, wg spisu z 1921 r. wszyscy są katolikami.

Ludzie

Bibliografia:

  1. D31 Wlocławek, Karte des Westlischen Russland, 1:100 000, 1911. comp.jpg
  2. P38S28 Włocławek, 1:100 000, WIG, 1930. comp.jpg
  3. XXI-4 Влоцлавек, Новая Топографическая Карта Западной России 1:84 000, 1913. comp.jpg
  4. M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek, 1882, s. 140, 353. comp.jpg
  5. A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska, t. II, Warszawa, 1883, s. 4. comp.jpg
  6. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, M. St. Warszawa, województwo warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 207. comp.jpg
  7. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIII, s. 829. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License