Cmentarz ??? - Sadki (Wybudowanie)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

wybudowanie.PNG

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz polny położony przy drodze do jednego z gospodarstw na peryferiach wsi Sadki, w części dawniej zwanej Sadki Wybudowanie. Jedziemy drogą z Sadek w kierunku wsi Radzicz aż po lewej stronie nie zobaczymy starego trafatora. Od skrzyżowania w centrum Sadek zwanego trójkątem do trafostacji jest ok. 3 km. Tuż przy trafostacji skręcamy w lewo i po prawej stronie w odległości ok. 200 metrów widzimy charakterystyczny zagajnik.
Uwaga: na wszystkich starych polskich i niemieckich mapach cmentarz zaznaczony jest po lewej stronie drogi, a nie po prawej jak jest w rzeczywistości.

Podstawowe informacje
Data założenia poł. XIX w.?
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Sadki (od 1870), Dębionek-Radzicz (1863-1870), Nakło (przed 1863). Bardziej prawdopodobne, że poepidemiczny
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,03 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie działki nr 3
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania jeśli poepidemiczny to NIEUPAMIĘTNIONY, jeśli wyznaniowy to FATALNY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?

Podejrzewać można, że cmentarz pierwotnie miał charakter poepidemiczny jednak cmentarze takie były zaznaczane na najstarszych mapach, potem już ogromnie rzadko. W tym przypadku cmentarz zaznaczany jest na wszystkich starych mapach, z tym że po drugiej stronie drogi, w stosunku do rzeczywistego położenia. Jedynie na Geoportalu został zaznaczony prawidłowo. Być może na cmentarzu chowano także osoby, których zgon nie miał nic wspólnego z epidemią cholery. Zarówno Plan Odnowy Wsi Sadki i SUiKZP gminy Sadki nie wspominają o tym miejscu pochówku.

Roślinność
Drzewa
Krzewy lilak, …
Inne pokrzywy, bluszcz

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza zatarty.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? ? ? na cmentarzu liczne kamienie polne oraz fragmenty postumentów mogących być pozostałościami po nagrobkach
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Sławomir Sikorski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Niemożliwa do przeprowadzenia.


Osadnictwo w Sadkach.

Historia
Ludzie

Bibliografia:

  1. 2870 Sadke, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
  2. Plan Odnowy Miejscowości Sadki, Sadki, 2011, http://www.bip.sadki.lo.pl/?app=uchwaly&nid=2155 [dostęp: 15.03.2015]
  3. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sadki, Sadki, 2012, ftp://77.245.245.134/studium [dostęp: 15.03.2015]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License