Cmentarz staroluterański - Przedmieście Chełminskie

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

sl.PNG

Opis cmentarza

zabudowany.pngZnak_Zabytkowy.jpg
Położenie

Cmentarz położony na Osiedlu Młodych przy ul. Matejki 43a, ok. 50 m. na południowy zachód od cmentarza Św. Jerzego.Od północy, wschodu i zachodu sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, a od południa z garażami. Cmentarz ma status parku o nazwie: Skwer Inwalidów Wojennych.

Podstawowe informacje
Data założenia 1854
Wyznanie staroluterański
Ówczesna parafia Toruń
Status nieistniejący
Powierzchnia ~0,34ha
Nr działki 207 i 208
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek 1921
Istniejąca dokumentacja E. Buze, I. Kurowska, M. Krużyńska, Inwentaryzacja i projekt uporządkowania dawnego cmentarza staroluterańskiego i fragmentu części ewangelickiej cmentarza Św. Jerzego w Toruniu, Toruń, 1996; Karta Cmentarza, oprac. Ewa Jaszewska, Magdalena Bartoś, 1988; Karta Cmentarza, oprac. Henryk Grecki, 1994; E. Piskorska, Cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Matejki. Dokumentacja naukowo-historyczna, Toruń, 1976, mps.
Zagrożenia śmieci, zanieczyszczenia biologiczne
Stan zachowania LAPIDARIUM, Typ IIb
Data zamknięcia, likwidacji co najmniej 1962, 1992 (faktycznie 1997)

Cmentarz wpisany do rejestru zabytków, nr rej. A/552 z 09.05.1991 r.

Roślinność
Drzewa klon pospolity, brzoza brodawkowata, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, daglezja zielona, robinia biała
Krzewy lilak pospolity, żywotnik, tawuła van Houtte’a
Inne trawa

Całość czytelna. Na terenie cmentarza istnieje układ ścieżek, który nie odpowiada do końca dawnemu układowi alejek cmentarnych.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - w północno-wschodnim rogu przy schodach mamy ułamany betonowy słupek mogący stanowić fragment dawnego ogrodzenia, identyczny jest w południowo-wschodnim rogu
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 2011 kamień, metal kamień z tabliczką informującą o obowiązującej od 2011 nazwie skweru

Powyższe zestawienie odnosi się do obecnego stanu terenu po cmentarzu staroluterańskim, a nie do lapidarium umieszczonym na cmentarzu Św. Jerzego.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2012, 2013, 2015, 2016; Tymoteusz Słowikowski 2013, 2014, 2016


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40
{$caption}
fot. 41
{$caption}
fot. 42
{$caption}
fot. 43
{$caption}
fot. 44

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

fot. Michał P. Wiśniewski, 2013;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

fot. Tomasz Kowalski, 2010;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

MKZ w Toruniu, oprac. H. Grecki, 1994;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

fot. Alicja Piotrowska, 1992;

{$caption}
fot. 1

MKZ w Toruniu, oprac. E. Jaszewska, M. Bartoś, 1988;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

fot. Władysław Najder, 1976 (dzięki uprzejmości MKZ w Toruniu)

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22

Historia cmentarza

Cmentarz założono w 1854 r. po kilkunastoletnich staraniach gminy staroluterańskiej o własne miejsce pochówku. W 1947 r. przeszedł we władanie gminy ewangelicko-augsburskiej, dlatego też w późniejszych dokumentach nazywany jest ewangelicko-augsburskim, lecz jest to niepoprawna nazwa. Pochówki trwały co najmniej do 1962 r. Cztery lata później prasa napominała o jego likwidacji. Pozbawiony opieki stał się obiektem dewastacji i źródłem surowca pod nowe nagrobki. Istnieją legendy jakoby nagrobki z cennego czarnego kamienia i marmuru załadowano do dwóch wagonów i wywieziono do zużycia przy odbudowie Warszawy i na jej cmentarzach (inf. od wielopokoleniowej rodziny kamieniarzy w Toruniu). W 1991 roku cmentarz wpisano do rejestru zabytków. Władze miasta podjęły oficjalną decyzję o jego likwidacji w 1992 r. i przekształciły w skwer pod koniec grudnia 1997. Większość z ocalonych nagrobków została przeniesiona na pobliski cmentarz Św. Jerzego. Przy zachodniej krawędzi utworzono lapidarium. W 2011 r., w święto niepodległości, teren dawnego cmentarza przemianowano na Skwer Inwalidów Wojennych.
W chwili obecnej nie ma śladu po tym, że kiedyś w tym miejscu znajdował się cmentarz, a pod ziemią znajdują się pochówki. Układ alejek na skwerze nie nawiązuje do dawnych ścieżek cmentarnych. Przy dawnym wejściu (a były dwa) od strony północno-wschodniej przetrwał fragment słupka, który mógł być elementem dawnego ogrodzenia. Drugi fragment słupka występuje w południowo-wschodnim rogu. Gdy odgarniemy liście i trawę to z łatwością zauważymy fundamenty dawnych nagrobków. Na początku 2015 w lokalnej prasie ukazały się artykuł twierdzący jakoby na terenie cmentarza znajdowała się stosowna tablica mówiąca o przeszłości tego miejsca. Jest to nieprawda ponieważ po dziś dzień taka tablica nie została zamontowana. Teren cmentarza służy okolicznym mieszkańcom wyłącznie jako wybieg dla psów.
Przeniesione na teren cmentarza Św. Jerzego nagrobki staroluterańskie długo tkwiły w zapomnieniu. Teren lapidarium od lat był koczowiskiem dla bezdomnych oraz miejscem wyrzucania odpadów. Sprzyjało temu zarośnięcie roślinnością. Pod koniec grudnia 2015 roku teren lapidarium został wykarczowany. Według Miejskiego Konserwatora Zabytków jeden z rzędów nagrobków znikł robiąc miejsce na pochówki współczesne.
Pod koniec stycznia 2016 zamontowano tablicę informacyjną.


Bibliografia:

 1. 1510 Thorn, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1913. comp.jpg
 2. M. Behrent, Świętujemy wolność historią nauką i melodią, “Gazeta Wyborcza”, wydanie internetowe z 09 listopada 2011 r., http://torun.gazeta.pl/torun/1,35576,10610378,Swietujemy_wolnosc_historia__nauka_i_melodia.html
 3. E. Buze, I. Kurowska, M. Krużyńska, Inwentaryzacja i projekt uporządkowania dawnego cmentarza staroluterańskiego i fragmentu części ewangelickiej cmentarza Św. Jerzego w Toruniu, Toruń, 1996.
 4. Karta Cmentarza, oprac. Ewa Jaszewska, Magdalena Bartoś, 1988.
 5. Karta Cmentarza, oprac. Henryk Grecki, 1994.
 6. M. Kęskrawiec, Zabijanie przeszłości, “Nowości” z 6 maja 1992, nr 88, s. 5.
 7. M. Malinowski, Od czterech lat skwer Inwalidów Wojennych przy ul. Matejki 43a upamiętnia stosowna tablica, "Nowości", wyd. internetowe z 03.02.2015, http://nowosci.com.pl/327186,Od-czterech-lat-skwer-Inwalidow-Wojennych-przy-ul-Matejki-43a-upamietnia-stosowna-tablica.html
 8. M. Malinowski, Program Ochrony Nekropolii Toruńskich obejmie także teren przy ulicy Matejki, "Nowości", wyd. internetowe z 27.01.2015, http://nowosci.com.pl/326741,Program-Ochrony-Nekropolii-Torunskich-obejmie-takze-teren-przy-ulicy-Matejki.html
 9. M. Niedzielska, Toruńskie cmentarze, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992, s. 58-59.
 10. E. Piskorska, Cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Matejki. Dokumentacja naukowo-historyczna, Toruń, 1976, mps.
 11. Porządki w zakresie cmentarnictwa, “Ilustrowany Kurier Polski”, 1966, nr 181.
 12. Program Ochrony Nekropolii Torunia, 2013
 13. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 grudnia 2015 r., s. 83, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.12.2015/KUJ-rej.pdf
 14. Zdjęcia z likwidacji cmentarza staroluterańskiego z 17 grudnia 1997 na stronie Polskiej Agencji Prasowej, comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License