Cmentarz wielowyznaniowy - Gniewkowo II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

a3.PNG

Opis cmentarza

zabudowany.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony na północnym krańcu miasta, przy ul. Cmentarnej. Zaraz po zjeździe z DK nr 15 w drogę wojewódzką nr 246 skręcamy w prawo w ul. Cmentarną. Cmentarz będzie po prawej stronie drogi, za ok. 500 m. Od zachodu sąsiaduje z ul. Cmentarną, a z pozostałych stron z gruntami ornymi.

Podstawowe informacje
Data założenia po 1892
Wyznanie dwuwyznaniowy dla katolików obrządku rzymskiego i protestantów wyznania ewangelicko-unijnego
Ówczesna parafia ewangelicy: Gniewkowo (od 1886),Murzynko (1846-1886), Inowrocław (przed 1846); od 1858 dom modlitwy podlegający pod Murzynko|; katolicy: Gniewkowo (od XIV w.)
Status czynny
Powierzchnia ~2,89 ha (całość), stara część ewangelicka ~0,64 ha
Nr działki 62/1, 62/3 i 63 (część ewangelicka)
Kształt prostokąt, część ewangelicka zbliżona do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek 1900
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, likwidacja starego drzewostanu
Stan zachowania ADAPTACJA, Typ V
Data zamknięcia, likwidacji 1945, 1972
Roślinność
Drzewa lipa, brzoza, iglaki, …
Krzewy
Inne bluszcz, trawa…

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - XX w. - siatka ogrodzeniowa
Brama TAK 1 k. XIX w. cegła, żeliwo 2 bramy: ewangelicka i katolicka
Kościół NIE - - - do końca lat 60. XX w. istniał kościół parafii ewangelickiej w Murzynku położony tuż za cmentarzem na wschód od niego
Kaplica TAK 1 1910 cegła z dobudowaną wiatą, remont po spaleniu w 1998
Inne NIE - - - -

Powyższe dane odnoszą się tylko do zachowanych elementów części ewangelickiej.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

Renowacja

Nie przeprowadzono. Ewangelicką część cmentarza wraz z kaplicą przyznano parafii katolickiej w 1972. Poświęcenia terenu dokonano w 1974. Według mapy linia dzieli teren dawnej nekropolii na dwie równe części. Nie wiadomo, czy w obszarze na lewo od kaplicy (patrząc od strony bramy wejściowej) dokonywano pochówków, czy pochówki ewangelickie miały miejsce tylko po prawej strony kaplicy. Raczej tu i tu jednak cała lewa strona została zajęta przez pochówki katolickie. Nagrobki ewangelickie zostały usunięte - czego nie należy mylić z uporządkowaniem.


Osadnictwo w Gniewkowie

Historia

Ludzie

W księdze adresowej z 1903 r. wymieniono nazwiska: patrz Bibliografia, pozycja (2)

Lista strat z I wojny światowej zawiera ponad 200 nazwisk mężczyzn, którzy zostali ranni, zabici, wzieci do niewoli albo zaginieni w trakcie działań wojennych.

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: patrz Bibliografia, pozycja (6)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: patrz Bibliografia, pozycja (4)


Bibliografia:

 1. 3176 Argenau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 178-181. comp.jpg
 3. Die Geschichte, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwickelung des Kreises Hohensalza bis zum Jahre 1911, Hohensalza, 1911, s. 728-729, 738. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 169. comp.jpg
 5. Z. Guldon, Zarys dziejów Gniewkowa, 1970.
 6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1300. comp.jpg
 7. P. Skoblewski, Zarys dziejów Gniewkowa. Szkic historyczny, http://www.gniewkowo.eu/index.php?idm=425
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 21. comp.jpg
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 627-628. comp.jpg
 10. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen: W. Decker, 1898, s. 143. comp.jpg
 11. Zarys historii parafii pw NSPJ, http://gniewkowo.eu/index.php?idm=534

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License