Cmentarz wielowyznaniowy - Grzegorz

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

falkenstein.JPG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w dawnym parku podworskim. Pierwotnie istniał tylko cmentarz ewangelicki umiejscowiony przy wschodniej ścianie parku. Oddalony od kościoła (byłego dworu) o ok. 230 m. w kierunku wschodnim. Od północy i wschodu sąsiaduje z polami uprawnymi, od południa ze stawem i drogą dojazdową, a od zachodu z częścią katolicką cmentarza i resztą terenu parkowego.

Podstawowe informacje
Data założenia koniec XIX w. / pocz. XX w. (w 1909 r. już był), cmentarz katolicki po 1945 r.
Wyznanie ewangelicki (w tytule dokumentu archiwalnego zapisany jako komunalny)
Ówczesna parafia Zelgno (od 1914), Chełmża (od 1803), przedtem Chełmno
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,28 ha
Nr działki na terenie 184
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania CZĘŚCIOWA ADAPTACJA, Typ IV
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa dąb (starodrzew), sosna
Krzewy -
Inne trawa, przebiśnieg

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ dawnego cmentarza ewangelickiego nieznany. Brak informacji o istnieniu alei. Aleja istnieje tylko w części katolickiej. Starodrzew dębowy ogranicza teren dawnej części ewangelickiej.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 7 I poł. XX w. lastryko, beton w tym 2 dziecięce
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 7 nagrobków ułożonych pod murem
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - XXI w. beton być może w przeszłości część ewangelicka była odgrodzona - na cm znajduje sie fragment płotu
Brama TAK 2 XXI w. żelazo -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych w przypadku części ewangelickiej.
Niewykluczone, że zanim postawiono mur betonowy to część ewangelicka była oddzielona po 1945 r. płotem od katolickiej (fot. 11). Nie wiemy, czy cmentarz ewangelicki posiadał własnego ogrodzenia, bądź obejść żeliwnych dla nagrobków - na (fot. 9) widzimy płot wyglądajacy na cmentarny, oddzielający teren kościoła od gospodarstwa domowego. Nie wydaje się prawdą, aby cmentarz katolicki założony został oficjalnie w czasie II wojny światowej.
Objęcie wspólnym murem cmentarza rzymskokatolickiego i terenu dawnego ewangelickiego spowodowało, że oznaczony został jako wielowyznaniowy. Raczej nie przeprowadzano ekshumacji szczątków ewangelików, a kilka nagrobków choć usuniętych z pierwotnej lokalizacji nadal znajduje się na terenie cmentarza,

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

Renowacja

Niemożliwa ze wzgledu na brak nagrobków.


Osadnictwo w Grzegorzu.

Historia
Ludzie

Bibliografia:

  1. 2778 Lissewo, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
  2. Informacje o parafii pw Św. Andrzeja Boboli w Grzegorzu na stronie Diecezji Toruńskiej, http://www.torun.opoka.org.pl/par_pokaz.php?idpar=46 [dostęp: 04.03.2014].
  3. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 889. comp.jpg
  4. Wykaz zabytków nieruchomych powiatu toruńskiego ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, http://www.powiattorunski.pl/plik,23957,wykaz-1-2-1-pdf.pdf [dostęp: 04.03.2014].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License