Cmentarz wielowyznaniowy - Karnówko

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

karnowko.PNG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Będąc w centrum Karnówka, na rozstaju dróg prowadzących w kierunku Kosowa i Suchar wybieramy tą w stronę Kosowa. Po ok. 300 m. skręcamy w prawo. Po ok. 370 m, po prawej stronie widzimy ogrodzony cmentarz. Od północy, wschodu i południa sąsiaduje z polem uprawnym, a od zachodu z drogą, którą dojechaliśmy.

Podstawowe informacje
Data założenia IV ćw. XIX w.
Wyznanie wielowyznaniowy (rzymskokatolicki i ewangelicki)
Ówczesna parafia katolicy - Nakło nad Notecią (od 1925 r. kościół pw. Stanisława Biskupa i Męczennika), ewangelicy - Mrocza (od 1787)
Status czynny
Powierzchnia ~0,22 ha
Nr działki 36
Kształt pięciobok wydłużony wzdłuż osi północ-południe, zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek lata 50. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja
Stan zachowania ADAPTACJA, Typ V
Data zamknięcia, likwidacji -, -

Nie wiemy dokładnie, czy był podział na kwatery katolickie i ewangelickie. Część południowa jest bez nagrobków, część północna zajęta przez nagrobki katolickie - współczesne. Prawdopodobnie nagrobki ewangelickie zostały usunięte, a cmentarz w całości zaadoptowany na pochówki rzymskokatolickie. Krzyż cmentarny z datą 1997 r. Figurka maryjna z 1956 r.

Roślinność
Drzewa sosna, świerk, modrzew, dąb,
Krzewy iglaki, …
Inne trawa

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny. Istnieje aleja główna.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - XX w. beton, żelazo cały cmentarz posiada ogrodzenie
Brama TAK 1 XX w. żelazo furtka
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 2 XX w. - drewniany krzyż z 1997 r. i figurka maryjna z 1956 r.

Brak danych o pochowanych tutaj osobach znanych lub szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono z powodu braku nagrobków ewangelickich


Galeria zdjęć

fot. Sławomir Sikorski, 2014, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz został zaadoptowany wyłącznie na potrzeby pochówków rzymskokatolickich a nagrobki ewangelickie usunięto. Trudno powiedzieć kiedy to się stało. Najstarszą datą jest rok 1956 na figurce maryjnej.


Osadnictwo w Karnówku.

Historia

Pierwsze udokumentowane wzmianki o Karnówku pochodzą z XVI wieku (1578). Niewykluczone, że wieś istniała nieco wcześniej. Pierwotnie królewszczyzna, z czasem własność szlachecka. Dokumenty podają, że posiadali ją Czucharscy i Siedleccy. W połowie XVII w. władali ją Wałdowscy, a na początku XVIII w. poprzez skoligacenie z nimi odziedziczyli Dąbrowscy. Na początku XIX w. (1807) jako właściciel widnieje Dembiński. W 1832 r. majątek należy do Wilhelma Neustuppe. Nie wiadomo jednak jak długo, bo jego nazwisko pojawia się przy okazji informacji o subhaście. Następnego właściciela poznajemy w roku 1872 r. Jest nim Wilhelm Schmerckel i to on prawdopodobnie buduje dwór i zakłada park. Ostatnim niemieckim właścicielem zdaje się być wymieniony w 1907 r. Alfred Wernicke. Pięć lat później majątek kupuje pruska komisja osadnicza. Nie wiadomo dokładnie kiedy w posiadanie dworu wchodzi rodzina Drwęskich, lecz musiało się to stać mimo wszystko po 1923 r. gdyż jeszcze wówczas majątek jest w posiadaniu Skarbu Państwa. Przed 1927 r. musiała zostać przeprowadzona częściowa parcelacja. Co najmniej w 1928 r. wdowa po Jarogniewie Drwęskim, Izabela Drwęska sprzedała dwór kapitanowi Jerzemu Dzwonkowskiemu, rotmistrzowi rezerwy, członkowi rady nadzorczej cukrowni nakielskiej (1929-1938), odznaczonemu złotym krzyżem zasługi w 1937 r., przewodniczącemu komisji ogrodniczej Pomorskiej Izby Rolniczej, prezesowi Banku Ludowego w Nakle. Tuż po wybuchu II wojny Karnówko przejęli Niemcy. Po wojnie majątek rozparcelowano, a dwór przejęty na potrzeby utworzonego PGRu. Na jego miejscu stoi wybudowany na pocz. XXI w. dom prywatny. Pozostał zadbany park.
Protestanci obecni byli w Karnówku od połowy XVIII w. W 1754 r. zanotowano 4 chrzty luterskie. W XIX w. ich ilość nie przekraczała 50%,
a przeważnie była dużo mniejsza. Dopiero wykupienie majątku w 1912 r. przez pruską komisję osadniczą w znaczący sposób zmieniło stosunki wyznaniowe we wsi. Z danych z 1921 r. wynika, że wówczas 60% mieszkańców podało się za ewangelików jednak ich ilość szybko malała w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Protestanci należeli do parafii ewangelickiej w Mroczy. Nazwę na Altlinden zniemczono w 1906 r. Obowiązywała ona do 1921 oraz w okresie okupacji hitlerowskiej, gdy Polaków wysiedlono natomiast na ich miejsce sprowadzono osadników niemieckich z Besarabii.

Ludzie

Księga majątków ziemskich z 1913 r.: E. Dohse (zarządca z ramienia komisji kolonizacyjnej)

Spis strat z I wojny światowej: Gawrich, Hoepfner, Kaczynski, Polgeseck, Richau, Sieg, Sobkowiak, Wiedemann, Ziamek, Zwemke

Księga adresowa z 1928 r.: I. Drwęska i J. Dzwonkowski (właściciele majątku), A. Rauchut (kowal)

Nazwiska mieszkańców w 1945 r.: Bopple (Bessarabia), Buchfink (Bessarabia), Eisele (Bessarabia), Ewald, Hofner, Klinner (listonosz), Luning, Morawetz (kolejarz na stacji rozrządowej), von Plehwe (właściciel majątku), Schlaps (Bessarabia), Schutt (Bessarabia), Schwarzrock, Wirth, Zich (Bessarabia)

Inne:
Bronisław Lisewski (1926) - porucznik rezerwy, skarbnik Koła Oficerów Rezerwy na powiat wyrzyski

Jerzy Dzwonkowski (1930) - właściciel majątku, rotmistrz rezerwy, członek rady nadzorczej cukrowni nakielskiej (1929-1938), odznaczony złotym krzyżem zasługi w 1937 r., przewodniczący komisji ogrodniczej Pomorskiej Izby Rolniczej

Corvinus (1920) - zarząd dominalny majątku Karnówko


Bibliografia:

 1. 2871 Nakel a. d. Netze, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen, Berlin, 1872, s. 160-161. comp.jpg
 3. E. Callier, Powiat Nakielski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny, Poznań: W. Simon, 1886, s. 20. comp.jpg
 4. "Gazeta Bydgoska" z 05.02.1926 r., nr 28, s. 9. comp.jpg
 5. Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preussischen Staates und ihre Bevölkerung. 4, Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Posen und ihre Bevölkerung : nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. December 1871, Berlin, 1874. 164-165. comp.jpg
 6. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin: Paul Niekammer, 1907, s. 234-235. comp.jpg
 7. A. Holsche, Geographie und Statistik von West- Süd- und Neu-Ostpreußen, Berlin, 1807, s. 57. comp.jpg
 8. K. J. Hładykiewicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów, 1932 r., s. 247. comp.jpg
 9. Karnówko na stronie PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/8976/Karnowko_/ [dostep: 01.03.2015]
 10. Krajna i Nakło. Studja i rozprawy wydane z okazji pięćdziesięciolecia gimnazjum imienia Bolesława Krzywoustego w Nakle, Nakło, 1926, s. 103, 138. comp.jpg
 11. Księga Adresowa Obywateli Ziemskich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1923, s. 84. comp.jpg
 12. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1325. comp.jpg
 13. "Orędownik" z 12.09.1906 r., nr 207, s. 3. comp.jpg
 14. "Orędownik Urzędowy Powiatu Szubińskiego" z 26.03.1927 r., nr 24, s. 5. comp.jpg
 15. "Pałuczanin" z 11.09.1930, nr 103, s. 1. comp.jpg
 16. H. Papstein, Kreis Wirsitz, ein westpreußisches Heimatbuch, Bad Zwischenahn : Heimatkreis Wirsitz/Westpreussen, 1982, s. 299-300.
 17. "Pielgrzym" z 05.09.1925 r., nr 107, s. 2. comp.jpg
 18. E. Seyfert, Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, Leipzig: Reichenbach'sche Verlagsbuchhandlung, 1913, s. 254-255. comp.jpg
 19. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 122. comp.jpg
 20. Spis uczestników sieci telefonicznych okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy: stan z dniem 1-go listopada 1920, Bydgoszcz, 1920, s. 163. comp.jpg
 21. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 849. comp.jpg
 22. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 115. comp.jpg
 23. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 158-159. comp.jpg
 24. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 221-223. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License