Cmentarz wielowyznaniowy - Suchary

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

5RD31PsR1YllBG8EEYDOYGqIA-AJQtfKSzizZv_n1Wlug9uxlF_XDh754OnP5rdPLo7wEnQGtGT-yFE=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony na północnym krańcu wsi. Będąc na placu na środku Suchar należy się kierować ku wsi Drążno. Po niecałych 500 metrach, po prawej stronie mamy cmentarz. Od północy graniczy z polem uprawnym, od wschodu i południa z lasem, a od zachodu z drogą, którą dojechaliśmy.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie wielowyznaniowy (rzymskokatolicki i ewangelicki)
Ówczesna parafia katolicy - Ślesin (kościół pw. Św. Mikołaja)[dziś Samsieczno], ewangelicy - Mrocza (od 1787)
Status czynny
Powierzchnia ~0,25 ha
Nr działki 215
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek 1929
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja
Stan zachowania ADAPTACJA, Typ V
Data zamknięcia, likwidacji -, -

Nie wiemy dokładnie, czy był podział na kwatery katolickie i ewangelickie. Po stronie wschodniej prawie nie ma nagrobków. Prawdopodobnie nagrobki ewangelickie zostały usunięte, a cmentarz w całości zaadoptowany na pochówki rzymskokatolickie.

Roślinność
Drzewa sosna, dąb,
Krzewy iglaki, …
Inne trawa

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny. Istnieje aleja główna i prawdopodobnie zostanie zrobiona aleja prostopadła dzieląca cmentarz na 4 kwatery.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - XX w. beton
Brama TAK 1 XX w. żelazo
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 XX w. - betonowy krzyż

Brak danych o pochowanych tutaj osobach znanych lub szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono z powodu braku nagrobków ewangelickich


Galeria zdjęć

fot. Sławomir Sikorski, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14

Renowacja

Cmentarz został zaadoptowany wyłącznie na potrzeby pochówków rzymskokatolickich a nagrobki ewangelickie usunięto. Trudno powiedzieć kiedy to się stało. Najprawdopodobniej obmurówka przy murze oraz nagrobek Natalii Baumgart i jej syna Paula są nagrobkami ewangelickimi.


Osadnictwo w Sucharach

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o Sucharach pochodzi z 1385 i dotyczy ugody między dziedzicem Samsieczna, a klasztorem byszewskim. W następnych wiekach Suchary są często wymieniane obok Samsieczna. Majątek posiadał wielu właścicieli i często występuje w księgach grodzkich. Przewija się w nich (II poł. XV w.) m. in. Piotr Mieszkowski tytułujący właścicielem oraz wielu innych posiadających części majątku. W 1501 wdowa po Abrahamie Kiszewskim ze Strzelewa, właścicielka Suchar sprzedała je wraz z całym kluczem swoim synom, którzy zaczęli tytułować się Czucharskimi (od Czuchar - ówczesnej nazwy miejscowości). Czucharscy, a potem Cucharscy znikają w 1698 po sprzedaniu wsi Szawrońskim. Ci większą część majątku odsprzedali Gotzendorf-Grabowskim w 1746, a resztę rok później Konstantemu Dąbrowskiemu, wojskiemu inowrocławskiemu. Niespodziewanie Andrzej Gotzendorf-Grabowski odstąpił od zakupu i całość majątku przypadła Dąbrowskiemu w 1748. Z chwilą zaboru w 1772 dobra szlacheckie były w rękach Dembińskich. Z niewiadomych powodów pod sam koniec XVIII wieku utracili majątek na rzecz Schieperów z Gumnowic - tak podaje S. Łaniecki za Papsteinem natomiast w spisie właścicieli majątków u Holschego z 1807 przy Sucharach nadal widnieje wdowa po Dembińskim. W 1830 ogłoszono subhastę majątku Suchary należącego, jak podaje "Gazeta Xięstwa Poznańskiego", do massy konkursowej poczmistrza Ritter. Z kolei źródła z 1831 mówią, że majątek w Sucharach stanowił bazę zaopatrzeniową dla wojska stacjonującego w Nakle. Schlieperowie z Gumnowic najprawdopodobniej objęli Suchary po 1831 i byli obecni aż do 1883, gdy zakupili dwór Falkenbergowie, a w ostatniej dekadzie XIX wieku majątek przejął Otto Gessert. Wybudował gorzelnię, a powstanie nakielskiej cukrowni zadecydowało o budowie linii kolejowej wąskotorowej przechodzącej przez Suchary i o przeznaczeniu znacznej części areału pod uprawę buraka cukrowego. W 1912 sprzedał Suchary pruskiej komisji kolonizacyjnej, która wyodrębniła 45 gospodarstw dla osadników. Po odzyskaniu niepodległości część kolonistów wyjechała do Niemiec, a ich gospodarstwa przypadały oficerom Wojska Polskiego. Z inicjatywy wojskowych odsłonięto w 1934 roku pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego, który potem został zniszczony przez Niemców w 1940. Tymczasem pałac w Sucharach został zakupiony przez zakon Pallotynów, którzy urządzili tu swój klasztor. W okresie okupacji większość mieszkańców została wysiedlona, a na ich miejsce przybyli osadnicy z Besarabii.
Katolicy z Suchar podlegali pod parafię w Ślesinie, ewangelicy pod parafię w Mroczy. Szkoła początkowo istniała w Trzeciewnicy, potem na miejscu (po kolonizacji). W świetle dostępnych spisów statystycznych najwięcej ewangelików było na początku lat 70. XIX wieku - 66%. Potem sukcesywnie ich ilość maleje. Tuż przed sprzedażą majątku stanowili 24% mieszkańców. Tuż po odzyskaniu niepodległości w 1921 roku naliczono 59%.

Ludzie

Spis strat z I wojny światowej: Gawrich, Hoepfner, Kaczynski, Polgeseck, Richau, Sieg, Sobkowiak, Wiedemann, Ziamek, Zwemke

Księga adresowa z 1928 r.: Bongart (kowal), Fuks (szewc), Gałka (kołodziej), Nitka (krawiec), Sztyłka (karczma)

Nazwiska mieszkańców w 1945 r.: Balmer, Baumgart (NB), Dirk, Dungow (szewc), Gartig, Gaiser (ogrodnik), Hafner, Hahne (NB), Hock (nauczyciel), Hochloch, Kaiser, Kappel, Koch, Kramer, Krause, Kretschmann (karczma, NB), Kruse, Maas, Mandernacht, Opp, Ostwald, Riese, Ruge, Schlag (kowal), Seyda, Wagner, Weber, Wolf, Zacher


Bibliografia:

 1. 2871 Nakel a. d. Netze, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen, Berlin, 1872, s. 160-161. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 545. comp.jpg
 4. E. Callier, Powiat Nakielski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny, Poznań: W. Simon, 1886, s. 42-43. comp.jpg
 5. "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 08.09.1830 nr 72. comp.jpg
 6. Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preussischen Staates und ihre Bevölkerung. 4, Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Posen und ihre Bevölkerung : nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. December 1871, Berlin, 1874. 164-165. comp.jpg
 7. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin: Paul Niekammer, 1907, s. 238-239. comp.jpg
 8. A. Holsche, Geographie und Statistik von West- Süd- und Neu-Ostpreußen, Berlin, 1807, s. 59. comp.jpg
 9. Krajna i Nakło. Studja i rozprawy wydane z okazji pięćdziesięciolecia gimnazjum imienia Bolesława Krzywoustego w Nakle, Nakło, 1926, s. 116, . comp.jpg
 10. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1460. comp.jpg
 11. Kurzgefasstes statistisches Handbuch der Provinz Posen, Posen, 1877, s. 175. comp.jpg
 12. S. Łaniecki, Nadnoteckie pałace, dwory, folwarki Krajny i Pałuk, 2013, s. 325-340.
 13. "Orędownik" z 30.03.1912, nr 73, s. 1. comp.jpg
 14. H. Papstein, Kreis Wirsitz, ein westpreußisches Heimatbuch, Bad Zwischenahn : Heimatkreis Wirsitz/Westpreussen, 1982, s. 316-317.
 15. "Przyjaciel" z 27.09.1883, nr 39, s. 3. comp.jpg
 16. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 301. comp.jpg
 17. E. Seyfert, Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, Leipzig: Reichenbach'sche Verlagsbuchhandlung, 1913, s. 266-267. comp.jpg
 18. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 123. comp.jpg
 19. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XI, s. 531. comp.jpg
 20. Suchary na stronie PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1336/Suchary/
 21. Suchary w Polonia Fontes Major comp.jpg
 22. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 119. comp.jpg
 23. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 158-159. comp.jpg
 24. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 221-223. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License