Cmentarz żydowski - Aleksandrow Kujawski

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

aleks.JPG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony był przy dzisiejszej ul. Parkowej. Zarówno przed rokiem 1939 jak i dziś jest to już teren wsi Łazieniec. Nie stał u zbiegu ul. Parkowej i Wspólnej, gdzie ustawiono tablicę pamiątkową, a rozpoczynał się ok. 30 m. na północ od niej stojąc równolegle do ul. Parkowej (patrz fot. 6) i prawdopodobnie kończył się na terenie nieużytków przy ul. parkowej, widocznych na północny wschód od pola uprawnego. Od północy, wschodu i zachodu sąsiadował z polami uprawnymi bądź nieużytkami, a od zachodu z drogą prowadzącą do ówczesnej wsi Halinowo (dziś część Łazieńca).
Dziś teren cmentarza znajduje się całkowicie na polu uprawnym. Podobno część skarpy na której położony był cmentarz zlikwidowano w związku z poszerzaniem ul. Parkowej w latach 90. XX w.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XIX w.
Wyznanie żydowski
Kahał Aleksandrów Kujawski - Nieszawa
Synagoga Aleksandrów Kujawski
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,51 ha (T. Kawski, Inwentarze…)
Nr działki nie wyodrębniona, na terenie 1028/19
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. E. Szulc, 1995
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY I UPAMIĘTNIONY, Typ II
Data zamknięcia , likwidacji 1939, 1939
Roślinność
Drzewa -
Krzewy -
Inne -

Brak drzewostanu, a co za tym idzie alei oraz informacji o pierwotnym rozplanowaniu cmentarza.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - istniał w okresie międzywojennym
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

Nie znaleziono. Cmentarz zlikwidowany. Poniżej inskrypcja z pomnika pamiątkowego.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2014

{$caption}
fot. 6

fot. Karta cmentarza, oprac. E. Szulc, 1995

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Niemożliwa ze względu na zniszczenie cmentarza przez hitlerowców w 1939 r. Płyty nagrobne mogły zostać wykorzystane do budowy drogi do Ciechocinka, po wojnie na terenie części kirkutu była farma lisów oraz wysypisko śmieci. 10 września 2009 r. z inicjatywy Zbigniewa Sołtysińskiego, Adama Brzuszkiewicza oraz władz miasta odsłonięto pomnik upamiętniający aleksandrowskich Żydów. W uroczystości wzięli także udział Żydzi wywodzący się z Aleksandrowa Kujawskiego.


Osadnictwo żydowskie w Aleksandrowie Kujawskim.

Historia

Żydzi pojawili się w Aleksandrowie Kuj. w latach 60. XIX w, tuż po założeniu miasta. Gmina aleksandrowska-nieszawska uniezależniła się od gminy służewskiej w końcu XIX w. Wtedy też liczba Żydów z Aleksandrowa zaczęła przewyższać tych z Nieszawy. Zamieszkiwali głównie dzisiejszą ulicę Słowackiego, Ogrodową (stała tam synagoga) i Piłsudskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo granicy prusko-rosyjskiej w okresie zaborów powodowało, iż spora ich część poza handlem i rzemiosłem trudniła się również przemytem. Nie oznacza to, że wśród Polaków przemytników nie było wcale.
W pierwszym spisie powszechnym z 1921 r. wyznanie mojżeszowe zadeklarowało 977 spośród 8193 mieszkańców, czyli niecałe 12 %. Podobnie jak w innych skupiskach żydowskich i tu aktywnie działały stronnictwa polityczno-religijne: Bund, syjoniści, ortodoksi. W chwili wybuchu wojny Żydzi stanowili ok. 10% ludności Aleksandrowa Kuj. Po wybuchu II wojny światowej Aleksandrów został włączony do Rzeszy, a Żydzi poddani byli prześladowaniom. Poza kontrybucją spalono synagogę, zniszczono kirkut, a społeczność żydowską zmuszono do budowy drogi do Ciechocinka. Konsekwentnie wysiedlono ich do Generalnej Guberni gdzie zostali zamordowani.

Ludzie

Rabini: Abraham Zonabend, Jakub Hersz Gendzähler, Michał Silberbart (lekarz). Członkowie gminy żydowskiej wymienieni są w publikacji T. Kawskiego (Gminy…).
Wspomnienia aleksandrowskich Żydów oraz ich potomków zawdzięczamy w ogromnej mierze pracy Zbigniewa Sołtysińskiego. Są one dostępne na stronie: http://www.puszczyk.vgh.pl/articles.php?cat_id=2 [dostęp: 27.05.2014].


Bibliografia:

 1. Cmentarz żydowski Aleksandrów Kujawski, (31.10.2010), Fotografia prowincjonalna blog fotograficzny, http://grzegorzsabala.blogspot.com/2010/10/cmentarz-zydowski-aleksandrow-kujawski.html [dostęp: 27.05.2014]
 2. Cmentarz żydowski na stronie Kirkuty.xip.pl: http://www.kirkuty.xip.pl/aleksandrow_kujawski.htm [dostęp: 27.05.2014]
 3. A. Jarysz, Stanie tablica upamiętniająca na aleksandrowskim cmentarzu żydowskim, "Gazeta Pomorska", 18 marca 2009 r., wyd. internetowe, comp.jpg
 4. Karta cmentarza, oprac. E. Szulc, 1995.
 5. T. Kawski, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, Toruń: Wydawnictwo Naukowe "Grado", s. 17-28.
 6. T. Kawski, Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie międzywojennym (1918/20-1939), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 2006, z. 1, s. 76.
 7. Kierchol w Aleksandrowie Kuj. Cmentarz żydowski (30.03.2013), … byłem i widziałem…, http://jerzy-foto.blogspot.com/2011/01/kierchol-w-aleksandrowie-kuj.html [dostęp: 27.05.2014]
 8. P37 S27 Ciechocinek, Mapa Taktyczna Polski 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1930. comp.jpg
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, M. St. Warszawa, województwo warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 95. comp.jpg
 10. Z. Sołtysiński, Życie mimo wszytsko. Żydzi aleksandrowscy i Holocaust. Redecz Krukowy: Krukowiak, s.a. Wspomnienia Żydów aleksandrowskich na stronie Zbigniewa Sołtysińskiego: http://www.puszczyk.vgh.pl/articles.php?cat_id=2 [dostęp: 27.05.2014]. patrz także relacje na Wirtualnym Sztetlu: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/aleksandrow-kujawski/16,relacje-wspomnienia/ [dostęp: 27.05.2014].
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 28 comp.jpg
 12. Żydowski Aleksandrów Kujawski na portalu Wirtualny Sztetl: http://www.sztetl.org.pl/pl/city/aleksandrow-kujawski/ [dostęp: 27.05.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License