Cmentarz żydowski - Gniewkowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

argenau.JPG

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony był przy dzisiejszej granicy miasta Gniewkowa od strony zachodniej, przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Jadąc drogą wojewódzką nr 246 w stronę Dąbrowy Biskupiej dojeżdżamy niemal pod Chrząstowo. Po prawej stronie mamy teren zielony - park z boiskiem, alejkami i betonowym kortem tenisowym. To właśnie w miejscu kortu znajdował się kirkut.

Podstawowe informacje
Data założenia 1800
Wyznanie żydowski
Kahał Inowrocław (1932-1939 ), Gniewkowo (1834-1932), Inowrocław (1810-1834)
Synagoga Gniewkowo
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,15 ha (Geoportal)
Nr działki 20/1
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY I NIEUPAMIĘTNIONY, Typ I
Data zamknięcia , likwidacji 1939, 1939
Roślinność
Drzewa -
Krzewy -
Inne -

Brak drzewostanu, a co za tym idzie alei oraz informacji o pierwotnym rozplanowaniu cmentarza.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono. Cmentarz zlikwidowany.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Niemożliwa ze względu na zniszczenie cmentarza przez hitlerowców w 1939 r. i stworzenie tam betonowych kortów tenisowych.


Osadnictwo żydowskie w Gniewkowie.

Historia

Początki istnienia społeczności żydowskiej w Gniewkowie przypadają na lata 70. XVIII w. Wiadomo, że gmina podlegała kahałowi w Inowrocławiu od 1810 r. Usamodzielnienie nastąpiło w 1834 r. W 1879 r. wybudowano synagogę jednak dom modlitwy istniał już wcześniej od 1820 r. Miejscowi Żydzi byli przeważnie zamożnymi kupcami oraz przemysłowcami (właściciele młynów). Po 1920 r. ogromna większość gniewkowskich Żydów wyemigrowała, co zakończyło niepodległość gniewkowskiego kahału, który został przyłączony z powrotem do Inowrocławia w 1932 r.
W 1939 r. społeczność żydowska liczyła raptem 17 osób. Niemcy 3 osoby zastrzelili, a pozostałych wysiedlono. Cmentarz został kompletnie zdewastowany. Na jego miejscu wybudowano korty tenisowe (prawdopodobnie lata 80. XX w.)

Ludzie

Rabini: Stanisław Simon z Inowrocławia sprawował opiekę religijna od 1935 r.
Moritz Hirsch (właściciel młyna), Isidor Kallmann (właściciel młyna)


Bibliografia:

  1. 254 Argenau, Karte des Deutsches Reiches 1:100 000, Königlich-Preussische Landesaufnahme, 1893. comp.jpg
  2. A. Heppner, I. Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der juedischen Gemeinden in der Posener Landen, Koschmin-Bromberg, 1904, s. 294-296. comp.jpg
  3. T. Kawski, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, Toruń: Wydawnictwo Naukowe "Grado", 2010, s. 83-84. comp.jpg
  4. T. Kawski, Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVIII-XX w.), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1999, nr 3-4.
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 21 comp.jpg
  6. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 627-628 comp.jpg
  7. Zarys historii społeczności żydowskiej Gniewkowa na stronie Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden in deutschen Sprachraum. comp.jpg [dostęp: 01.10.2014]
  8. Żydowskie Gniewkowo na portalu Wirtualny Sztetl: http://www.sztetl.org.pl/pl/city/gniewkowo/ [dostęp: 09.07.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License