Cmentarz żydowski - Służewo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

sluzewo.JPG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony był ok. 900 m. na południowy zachód od kościoła w centrum wsi. Będąc na ul. Brzeskiej skręcamy w ul. Księżyzna, a następnie znowu skręcamy w lewo w drogę prowadzącą do Wólki. Po ok. 300 m. po prawej stronie widzimy nieużytki z tabliczką informacyjną zarośniętą przez bzy. Od północy, południa i zachodu graniczy z polem uprawnym, a od wschodu ze wspomnianą polną drogą do Wólki.

Podstawowe informacje
Data założenia koniec XVIII w.
Wyznanie żydowski
Kahał Ciechocinek-Służewo
Synagoga Służewo
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,51 ha (Geoportal)
Nr działki 330
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY I UPAMIĘTNIONY, Typ II
Data zamknięcia , likwidacji 1939, 1939
Roślinność
Drzewa -
Krzewy bez, grochodrzew
Inne trawa, …

Brak drzewostanu, a co za tym idzie alei oraz informacji o pierwotnym rozplanowaniu cmentarza.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - przed wojną istniał parkan
Brama NIE - - - istniała w okresie międzywojennym wraz z budką wjazdową
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - przed wojną na terenie cmentarza mieszkał stróż w drewnianej budce

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

Nie znaleziono. Cmentarz zlikwidowany. Poniżej inskrypcja z tabliczki informacyjnej.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Niemożliwa ze względu na zniszczenie cmentarza przez hitlerowców w 1939 r. i stworzenie tam wysypiska śmieci. Ostałe się po wojnie nagrobki zostały wykorzystane do różnych celów budowlanych. Przykładowo jako elementy składowe ogrodzenia niektórych posesji przy ul. Brzeskiej, a także do wzmocnienia brzegów miejscowego jeziora. Zabieraniu resztek nagrobków towarzyszyła dalsza dewastacja i bezczeszczenie terenu cmentarnego. Anonimowy rozmówca wspominał o graniu w piłkę czaszkami. Część cmentarza została najprawdopodobniej zaorana - chodzi o pas o długości ok. 20 m, mierzony wzdłuż polnej drogi od jego południowej granicy.


Osadnictwo żydowskie w Służewie.

Historia

Początki istnienia społeczności żydowskiej w Służewie datowane są na drugą połowę XVIII w. Spis z 1765 r. notuje 22 osoby wyznania mojżeszowego. Początkowo należeli do kahału w Inowrocławiu. Gmina usamodzielniła się pod koniec XVIII w. budując wówczas drewnianą synagogę. Zamieszkiwali głównie ul. Brzeską zwaną także ul. Żydowską. Intensywny rozwój gminy trwa do połowy XIX w. Służewski kahał jest wówczas macierzystym także dla Żydów z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i Nieszawy. Zajmują się głównie handlem absolutnie dominując w tej dziedzinie. Intensywny rozwój Aleksandrowa Kujawskiego i ciechocińskiego uzdrowiska powoduje odpływ Żydów do wymienionych miejscowości. Ostatecznie siedzibę gminy przeniesiono do Ciechocinka w 1918 r. Wcześniej, bo pod koniec XIX w. uniezależnił się kahał aleksandrowsko-nieszawski.
W okresie międzywojennym służewieccy Żydzi funkcjonują łącznie z ciechocińskimi współwyznawcami we wspólnej gminie Ciechocinek-Służewo. Spis powszechny z 1921 r. podaje, że w Służewie żyje 259 Żydów co stanowiło 18% wszystkich mieszkańców. W połowie lat 30. XX w. było już ich tylko 6%. Działały 2 synagogi, dom modlitwy, szkoła, szpital oraz żydowska biblioteka publiczna.
Po wybuchu II wojny światowej hitlerowcy utworzyli w Służewie getto mieszczące się w kościele katolickim. Likwidacja getta nastąpiła w 1942 r. Żydów deportowano do obozów śmierci. Synagogi zniszczono, a cmentarz zdewastowano i zamieniono na wysypisko śmieci.

Ludzie

Rabini: Erchler, Chaim Juda Senior. Członkowie gminy żydowskiej wymienieni są w publikacji T. Kawskiego (Gminy…).
Józef Haim Karo, późniejszy rabin we Włocławku, urodził się w Służewie w 1805 r.
Wspomnienia urodzonego i spędzającego dzieciństwo w Służewie Dawida Janowera są dostępne na stronie Zbigniewa Sołtysińskiego: http://www.puszczyk.vgh.pl/readarticle.php?article_id=16 [dostęp: 29.05.2014].


Bibliografia:

  1. Cmentarz żydowski w Służewie na stronie Kirkuty.xip.pl: http://www.kirkuty.xip.pl/sluzewo.htm [dostęp: 29.05.2014]
  2. T. Kawski, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, Toruń: Wydawnictwo Naukowe "Grado", s. 54-65.
  3. T. Kawski, Ludność żydowska na Kujawach wschodnich w okresie międzywojennym (1918-1939), [w:] Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej pod red. M. Krajewskiego. Włocławek: Lega, 2001, s. 64.
  4. P37 S27 Ciechocinek, Mapa Taktyczna Polski 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1930. comp.jpg
  5. S. Paczkowski, Służewo na Kujawach wschodnich. Zarys dziejów. Wlocławek: Lega, 1999.
  6. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, M. St. Warszawa, województwo warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 106. comp.jpg
  7. Wspomnienia Dawida Janowera na stronie Zbigniewa Sołtysińskiego: http://www.puszczyk.vgh.pl/readarticle.php?article_id=16 [dostęp: 29.05.2014]. patrz także relacje na Wirtualnym Sztetlu: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/sluzewo/16,relacje-wspomnienia/ [dostęp: 29.05.2014].
  8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. X, s. 863 comp.jpg
  9. Żydowskie Służewo na portalu Wirtualny Sztetl: http://www.sztetl.org.pl/pl/city/sluzewo/ [dostęp: 29.05.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License