Spis miejscowości osadnictwa olęderskiego i rumunkowego - G

Wybierz pierwszą literę nazwy miejscowości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z


Nazwa [PL] Nazwa [DE] Inne nazwy Gmina Powiat Kreis/Gub Kraina Parafia Rok zasiedlenia Obiekty Źródło Status
Gajtowo Getau Jajkowo, Jajtowo, Jautowo, Jaykowo, Gajtawy Solec Kuj. bydgoski Hohensalza Kujawy ? 1618 - LWWK 1994 (AGAD MK 163, k. 225v-226) N
Glinki Bismarckstreu Glinno Małe Rojewo inowrocławski Hohensalza Kujawy Rojewice <1763 ? ZDG [30] (AAG, E 16 k. 202), Gilly, Schr, M3076 T

Objaśnienia i Skróty

Nazwa [PL] - nazwa miejscowości w języku polskim;
Nazwa [DE] - nazwa miejscowości w języku niemieckim;
Inne nazwy - inne warianty nazwy tej miejscowości;
Gmina - nazwa gminy na terenie której znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Powiat - nazwa powiatu na terenie którego znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Kreis/Gub - przynależność administracyjna pod zaborami. W przypadku, gdy miejscowość położona jest na terenach byłego zaboru rosyjskiego, a w czasie II wojny światowej została przyłączona do terenów III Rzeszy (nie mylić z Generalną Gubernią) wypisano nazwę rosyjskiej guberni, a potem nazwę powiatu jaki funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 45. Dla miejscowości z byłego zaboru pruskiego wypisano jedynie nazwę powiatu z czasów zaborów gdyż pokrywa się ona z nazwą powiatów z czasów okupacji;
Kraina - nazwa krainy geograficzno-historycznej;
Parafia - finalna parafia, pod którą podlegała dana osada (do 1945 r.);
Rok zasiedlenia - data założenia miejscowości przez osadników lub najwcześniejsza data sprowadzenia do niej osadników;
Obiekty - elementy będące obiektem zainteresowania:

 • C - cmentarz
 • D - domy, zagrody
 • S - świątynia
 • U - obiekty użyteczności publicznej: szkoły, leśniczówki, gościńce, obiekty przemysłowe

Źródło - źródło danych o olęderskim bądź rumunkowym osadnictwie:

 1. Gilly : Gilly David, Special-Karte von Südpreussen, 1:150 000, Berlin: Simon Schropp u. Komp., 1803.
 2. LWWK 1994: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, cz. I-II, pod red. Z. Górskiego, R. Kabacińskiego i J. Pakulskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - PAN, 1994
 3. M3076 : 2976 Schirpitz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1902.
 4. Schr : F. L. Schroetter, Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict, 1: 150 000, Berlin: 1812.
 5. ZDG: Z. Guldon, K. Wajda, Zarys dziejów Gniewkowa, Bydgoszcz-Gniewkowo: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne-Prezydium MRN w Gniewkowie, 1970.

Status - istnienie miejscowości współcześnie:

 • T - tak
 • t - osada została włączona do innej miejscowości i zachowała swoją nazwę
 • N - nie
 • n - osada została włączona do innej miejscowości i nie zachowała swojej nazwy

? - brak danych;
Pozostałe skróty:

 • AAG - Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
 • APT - Archiwum Państwowe w Toruniu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License