Spis miejscowości osadnictwa olęderskiego i rumunkowego - K

Wybierz pierwszą literę nazwy miejscowości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z


Nazwa [PL] Nazwa [DE] Inne nazwy Gmina Powiat Kreis/Gub Kraina Parafia Rok zasiedlenia Obiekty Źródło Status
Katarzynki Katrinchen, Catrinken ? Wielka Nieszawka toruński Thorn Kujawy ? <1763 - ZDG [30] (AAG, E 16 k. 202), Gilly, Schr, M2976 N
Kępa Czarkowska Czarker Kämpe ? m. Toruń m. Toruń Thorn ziemia chełmińska ? 1788 - Maer [218] N
Kępa Gozdziówka Gosowka Kämpe Gozdziowka, Gosowka - - - Kujawy ? 1683 - LWWK 1765 [27] N
Kępa Strzębska Stronsker Kämpe Kępa Strzębska (Wielka i Mała), Kępa Strońska, Stronsk Wielka Nieszawka toruński Thorn Kujawy Podgórz 1747 - Maer [543] N
Kępa Wici ? ? - - - Kujawy Podgórz 1683 - LWWK 1765 [27](APT, Akta gmin Nieszawka Wielka i Mała 3) N
Korzeniec Korzeniec Kämpe Kępa Kozieniecka, Kozienitzer Kämpe, Scheffelhof m. Toruń m. Toruń Thorn ziemia chełmińska Górsk 1692 - Maer [321] n
Kosorzyn ? Gosorzyn, Kosmyn m. Toruń m. Toruń Thorn Kujawy ? 1603 - Cies n
Kozibór Kostbar Kozybor, Kozi Bór Mała Nieszawka toruński Thorn Kujawy Podgórz <1729 D U LWWK 1765 [25] n

Objaśnienia i Skróty

Nazwa [PL] - nazwa miejscowości w języku polskim;
Nazwa [DE] - nazwa miejscowości w języku niemieckim;
Inne nazwy - inne warianty nazwy tej miejscowości;
Gmina - nazwa gminy na terenie której znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Powiat - nazwa powiatu na terenie którego znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Kreis/Gub - przynależność administracyjna pod zaborami. W przypadku, gdy miejscowość położona jest na terenach byłego zaboru rosyjskiego, a w czasie II wojny światowej została przyłączona do terenów III Rzeszy (nie mylić z Generalną Gubernią) wypisano nazwę rosyjskiej guberni, a potem nazwę powiatu jaki funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 45. Dla miejscowości z byłego zaboru pruskiego wypisano jedynie nazwę powiatu z czasów zaborów gdyż pokrywa się ona z nazwą powiatów z czasów okupacji;
Kraina - nazwa krainy geograficzno-historycznej;
Parafia - finalna parafia, pod którą podlegała dana osada (do 1945 r.);
Rok zasiedlenia - data założenia miejscowości przez osadników lub najwcześniejsza data sprowadzenia do niej osadników;
Obiekty - elementy będące obiektem zainteresowania:

 • C - cmentarz
 • D - domy, zagrody
 • S - świątynia
 • U - obiekty użyteczności publicznej: szkoły, leśniczówki, gościńce, obiekty przemysłowe

Źródło - źródło danych o olęderskim bądź rumunkowym osadnictwie:

 1. Cies: K. Ciesielska, Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich i na Kujawach w świetle kontraktów osadniczych [w:] "Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. IV, Poznań 1958.
 2. Gilly : Gilly David, Special-Karte von Südpreussen, 1:150 000, Berlin: Simon Schropp u. Komp., 1803.
 3. LWWK 1765: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765. Województwo inowrocławskie pod red. Z. Górskiego, R. Kabacińskiego i A. Mietza, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2011.
 4. Maer: H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900.
 5. M2976 : 2976 Pensau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1900.
 6. Schr : F. L. Schroetter, Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict, 1: 150 000, Berlin: 1812.
 7. ZDG: Z. Guldon, K. Wajda, Zarys dziejów Gniewkowa, Bydgoszcz-Gniewkowo: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne-Prezydium MRN w Gniewkowie, 1970.

Status - istnienie miejscowości współcześnie:

 • T - tak
 • t - osada została włączona do innej miejscowości i zachowała swoją nazwę
 • N - nie
 • n - osada została włączona do innej miejscowości i nie zachowała swojej nazwy

? - brak danych;
Pozostałe skróty:

 • AAG - Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
 • APT - Archiwum Państwowe w Toruniu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License