Spis miejscowości osadnictwa olęderskiego i rumunkowego - R

Wybierz pierwszą literę nazwy miejscowości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z


Nazwa [PL] Nazwa [DE] Inne nazwy Gmina Powiat Kreis/Gub Kraina Parafia Rok zasiedlenia Obiekty Źródło Status
Rudak Rudak Rodek, Rudack m. Toruń m. Toruń Thorn Kujawy Rudak-Stawki 1603 C D S U Cies (APT ?) t

Objaśnienia i Skróty

Nazwa [PL] - nazwa miejscowości w języku polskim;
Nazwa [DE] - nazwa miejscowości w języku niemieckim;
Inne nazwy - inne warianty nazwy tej miejscowości;
Gmina - nazwa gminy na terenie której znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Powiat - nazwa powiatu na terenie którego znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Kreis/Gub - przynależność administracyjna pod zaborami. W przypadku, gdy miejscowość położona jest na terenach byłego zaboru rosyjskiego, a w czasie II wojny światowej została przyłączona do terenów III Rzeszy (nie mylić z Generalną Gubernią) wypisano nazwę rosyjskiej guberni, a potem nazwę powiatu jaki funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 45. Dla miejscowości z byłego zaboru pruskiego wypisano jedynie nazwę powiatu z czasów zaborów gdyż pokrywa się ona z nazwą powiatów z czasów okupacji;
Kraina - nazwa krainy geograficzno-historycznej;
Parafia - finalna parafia, pod którą podlegała dana osada (do 1945 r.);
Rok zasiedlenia - data założenia miejscowości przez osadników lub najwcześniejsza data sprowadzenia do niej osadników;
Obiekty - elementy będące obiektem zainteresowania:

  • C - cmentarz
  • D - domy, zagrody
  • S - świątynia
  • U - obiekty użyteczności publicznej: szkoły, leśniczówki, gościńce, obiekty przemysłowe

Źródło - źródło danych o olęderskim bądź rumunkowym osadnictwie:

  1. Cies: K. Ciesielska, Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich i na Kujawach w świetle kontraktów osadniczych [w:] "Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. IV, Poznań 1958.

Status - istnienie miejscowości współcześnie:

  • T - tak
  • t - osada została włączona do innej miejscowości i zachowała swoją nazwę
  • N - nie
  • n - osada została włączona do innej miejscowości i nie zachowała swojej nazwy

? - brak danych;
Pozostałe skróty:

  • APT - Archiwum Państwowe w Toruniu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License