Spis miejscowości osadnictwa olęderskiego i rumunkowego - S

Wybierz pierwszą literę nazwy miejscowości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z


Nazwa [PL] Nazwa [DE] Inne nazwy Gmina Powiat Kreis/Gub Kraina Parafia Rok zasiedlenia Obiekty Źródło Status
Siarzewo Holendry Siarschew - Raciążek aleksandrowski warszawska | Hermannsbad Kujawy Nieszawa 1644 ? ZK 1981 n
Silno Schillno Szylno, Silinscy Obrowo toruński warszawska | Leipe ziemia dobrzyńska Grabowiec <1642 C D LWWK 1994 ?, Nowo T
Słonawy Slonawy - ? aleksandrowski warszawska | Hermannsbad Kujawy Nieszawa ? ? ZK 1981 N
Słońsk Slonsk Słońsk Górny m. Ciechocinek Ciechocinek warszawska | Hermannsbad Kujawy Nieszawa 1605 C D Cies, ZK 1981 t
Stary Bógpomóż Alt Bugpomusch Kolonie Bugpomusch, Bógpomóż Stary, Alt Gotthelf Bobrowniki lipnowski warszawska | Leipe ziemia dobrzyńska Lipno 1618 C D U LWWK 1994 (AGAD MK 165, k. 99-100) T
Stawki Stewken - m. Toruń m. Toruń Thorn Kujawy Rudak-Stawki 1729 C D U LWWK 2011 (APT, akta gminy Stawki 1) t

Objaśnienia i Skróty

Nazwa [PL] - nazwa miejscowości w języku polskim;
Nazwa [DE] - nazwa miejscowości w języku niemieckim;
Inne nazwy - inne warianty nazwy tej miejscowości;
Gmina - nazwa gminy na terenie której znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Powiat - nazwa powiatu na terenie którego znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Kreis/Gub - przynależność administracyjna pod zaborami. W przypadku, gdy miejscowość położona jest na terenach byłego zaboru rosyjskiego, a w czasie II wojny światowej została przyłączona do terenów III Rzeszy (nie mylić z Generalną Gubernią) wypisano nazwę rosyjskiej guberni, a potem nazwę powiatu jaki funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 45. Dla miejscowości z byłego zaboru pruskiego wypisano jedynie nazwę powiatu z czasów zaborów gdyż pokrywa się ona z nazwą powiatów z czasów okupacji;
Kraina - nazwa krainy geograficzno-historycznej;
Parafia - finalna parafia, pod którą podlegała dana osada (do 1945 r.);
Rok zasiedlenia - data założenia miejscowości lub data sprowadzenia do niej osadników;
Obiekty - elementy będące obiektem zainteresowania:

 • C - cmentarz
 • D - domy, zagrody
 • S - świątynia
 • U - obiekty użyteczności publicznej: szkoły

Źródło - źródło danych o olęderskim bądź rumunkowym osadnictwie:

 1. Cies : Ciesielska Karola, Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich i na Kujawach w świetle kontraktów osadniczych [w:] "Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. IV, Poznań 1958.
 2. Gilly : Gilly David, Special-Karte von Südpreussen, 1:150 000, Berlin: Simon Schropp u. Komp., 1803
 3. LWWK 1994: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, cz. I-II, pod red. Z. Górskiego, R. Kabacińskiego i J. Pakulskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - PAN, 1994.
 4. LWWK 2011: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765, województwo inowrocławskie, pod red. Z. Górskiego, R. Kabacińskiego i A. Mietza, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2011.
 5. Nowo: W. Nowosad, Osadnictwo olęderskie w dobrach szlachty Prus Królewskich. Stan źródeł i możliwości badawcze [w:] "Archiwa - Kancelarie - Zbiory", t. 1. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005, s. 85-115.
 6. ZK 1981: R. Guldon, Z. Guldon, Osadnictwo województwa inowrocławskiego w latach 1775-1789 [w:] "Ziemia Kujawska", t. VI, 1981.

Status - istnienie miejscowości współcześnie:

 • T - tak
 • t - osada została włączona do innej miejscowości i zachowała swoją nazwę
 • N - nie
 • n - osada została włączona do innej miejscowości i nie zachowała swojej nazwy

Uwagi - np. inne nazwy tej miejscowości lub warianty tej samej nazwy;
? - brak danych;
Pozostałe skróty:
AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
APT - Archiwum Państwowe w Toruniu
MK - Metryka Królewska


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License