Spis miejscowości osadnictwa olęderskiego i rumunkowego - W

Wybierz pierwszą literę nazwy miejscowości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z


Nazwa [PL] Nazwa [DE] Inne nazwy Gmina Powiat Kreis/Gub Kraina Parafia Rok zasiedlenia Obiekty Źródło Status
Wielka Nieszawka Groß Nessau Groß Niszewken Wielka Nieszawka toruński Thorn Kujawy Podgórz 1600 C D U LWWK 1994 (AGAD MK 145, k. 264-270) T
Wilcza Kępa Górna Wolfskämpe Wilczakępa Wielka Nieszawka toruński Thorn Kujawy Rudak-Stawki 1615 D ZK 1981 (ADWłocławek, rkps 64, cz. 2, k. 116-117) t

Objaśnienia i Skróty

Nazwa [PL] - nazwa miejscowości w języku polskim;
Nazwa [DE] - nazwa miejscowości w języku niemieckim;
Inne nazwy - inne warianty nazwy tej miejscowości;
Gmina - nazwa gminy na terenie której znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Powiat - nazwa powiatu na terenie którego znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Kreis/Gub - przynależność administracyjna pod zaborami. W przypadku, gdy miejscowość położona jest na terenach byłego zaboru rosyjskiego, a w czasie II wojny światowej została przyłączona do terenów III Rzeszy (nie mylić z Generalną Gubernią) wypisano nazwę rosyjskiej guberni, a potem nazwę powiatu jaki funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 45. Dla miejscowości z byłego zaboru pruskiego wypisano jedynie nazwę powiatu z czasów zaborów gdyż pokrywa się ona z nazwą powiatów z czasów okupacji;
Kraina - nazwa krainy geograficzno-historycznej;
Parafia - finalna parafia, pod którą podlegała dana osada (do 1945 r.);
Rok zasiedlenia - data założenia miejscowości przez osadników lub najwcześniejsza data sprowadzenia do niej osadników;
Obiekty - elementy będące obiektem zainteresowania:

 • C - cmentarz
 • D - domy, zagrody
 • S - świątynia
 • U - obiekty użyteczności publicznej: szkoły, leśniczówki, gościńce, obiekty przemysłowe

Źródło - źródło danych o olęderskim bądź rumunkowym osadnictwie:

 1. LWWK 1994: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, cz. I-II, pod red. Z. Górskiego, R. Kabacińskiego i J. Pakulskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - PAN, 1994.
 2. ZK 1981: R. Guldon, Z. Guldon, Osadnictwo województwa inowrocławskiego w latach 1775-1789 [w:] "Ziemia Kujawska", t. VI, 1981.

Status - istnienie miejscowości współcześnie:

 • T - tak
 • t - osada została włączona do innej miejscowości i zachowała swoją nazwę
 • N - nie
 • n - osada została włączona do innej miejscowości i nie zachowała swojej nazwy

? - brak danych;
Pozostałe skróty:

 • ADWłocławek - Archiwum Diecezjalne we Włocławku
 • AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 • MK - Metryka Królewska
 • rkps - rękopis

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License