Spis miejscowości osadnictwa olęderskiego i rumunkowego - Z

Wybierz pierwszą literę nazwy miejscowości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S S T U W Z


Nazwa [PL] Nazwa [DE] Inne nazwy Gmina Powiat Kreis/Gub Kraina Parafia Rok założenia Obiekty Źródło Status
Zajezierze Seedorf ? Gniewkowo inowrocławski Hohensalza Kujawy Gniewkowo <1763 C D U ZDG [30] (AAG, E 16 k. 202) T

Objaśnienia i Skróty

Nazwa [PL] - nazwa miejscowości w języku polskim;
Nazwa [DE] - nazwa miejscowości w języku niemieckim;
Inne nazwy - inne warianty nazwy tej miejscowości;
Gmina - nazwa gminy na terenie której znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Powiat - nazwa powiatu na terenie którego znajduje się miejscowość zgodnie z podziałem administracyjnym z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r.
Kreis/Gub - przynależność administracyjna pod zaborami. W przypadku, gdy miejscowość położona jest na terenach byłego zaboru rosyjskiego, a w czasie II wojny światowej została przyłączona do terenów III Rzeszy (nie mylić z Generalną Gubernią) wypisano nazwę rosyjskiej guberni, a potem nazwę powiatu jaki funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 45. Dla miejscowości z byłego zaboru pruskiego wypisano jedynie nazwę powiatu z czasów zaborów gdyż pokrywa się ona z nazwą powiatów z czasów okupacji;
Kraina - nazwa krainy geograficzno-historycznej;
Parafia - finalna parafia, pod którą podlegała dana osada (do 1945 r.);
Rok - data założenia miejscowości lub data sprowadzenia do niej osadników;
Obiekty - elementy będące obiektem zainteresowania:

  • C - cmentarz
  • D - domy, zagrody
  • S - świątynia
  • U - obiekty użyteczności publicznej: szkoły

Źródło - źródło danych o olęderskim bądź rumunkowym osadnictwie ([nr strony]):

  1. ZDG: Z. Guldon, K. Wajda, Zarys dziejów Gniewkowa, Bydgoszcz-Gniewkowo: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne-Prezydium MRN w Gniewkowie, 1970.

Status - istnienie miejscowości współcześnie:

  • T - tak
  • t - osada została włączona do innej miejscowości i zachowała swoją nazwę
  • N - nie
  • n - osada została włączona do innej miejscowości i nie zachowała swojej nazwy

Uwagi - np. inne nazwy tej miejscowości lub warianty tej samej nazwy;
? - brak danych;
Pozostałe skróty:

  • AAG - Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License