Publikacje

Wydawnictwa zwarte:

2013

 1. M. Kaźmierczak, I. Kurowska, T. Słowikowski, M. Targowski, M. Wiśniewski, A. Zglińska, Program Ochrony Nekropolii Torunia, 2013 - dokument niepublikowany

Artykuły naukowe i materiały pokonferencyjne:

2017

 1. M. Wiśniewski, Grupa Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, czyli o społecznym ratowaniu cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim [w:] „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, pod red. Jerzego Kołackiego i Izabeli Skórzyńskiej, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2017, s. 397-407. pdf-icon.png
 2. M. Wiśniewski, Zabytki w krzakach. Rzecz o zapomnianych cmentarzach lewobrzeżnego Torunia [w:] Zabytki lewobrzeżnego Torunia: zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane, pod red. Katarzyny Kluczwajd i Michała Pszczółkowskiego, Toruń: Toruński Oddział Historyków Sztuki, 2017, s. 63-83. pdf-icon.png

2016

 1. M. Wiśniewski, Cmentarze dawnych wsi olęderskich w dolinie Wisły w województwie kujawsko-pomorskim. Stan zachowania i działania ratunkowe [w:] Olędrzy. Osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, pod red. Andrzeja Pabiana i Michał Targowskiego, Toruń, 2016, s. 87-102. pdf-icon.png
 2. M. Wiśniewski, Grabiny (Rutki) – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 51-59. pdf-icon.png
 3. M. Wiśniewski, Rumunki Witkowskie – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 39-50. pdf-icon.png
 4. M. Wiśniewski, Stare Rybitwy – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 27-37. pdf-icon.png

2014

 1. M. Wiśniewski, O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw” [w:] Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim pod red. W.Rozynkowskiego, M. Strzeleckiej i M. Targowskiego, seria „Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości”, t. II, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s.193-202. pdf-icon.png
 2. A. Zglińska, M. Wiśniewski, Płyta nagrobna z Borek, [w:] Kronika bydgoska, 2014, t. 34, s. 365-375. pdf-icon.png

Wywiady i reportaże:

2016

 1. A. Andrzejewska, Tak Trzeba, reportaż Radia PiK o działalności Lapidariów, 16.05.2016 129102-simple-red-square-icon-media-a-media22-arrow-forward1.png
 2. Wywiad z Michałem P. Wiśniewskim reprezentującym grupę „Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw”, rozmawiała Hanna Szurczak, 24.08.2016 pdf-icon.png

Artykuły i materiały prasowe:

2017

 1. R. Kamiński, Takie ciche tabu, "Gazeta Chełmińska" 2017, nr 31, s. 5. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 2. M. Sodtke, Sanierung evangelischer Friedhöfe, „Thorner Nachrichten” 2017, nr 60, s. 38-40. (o działalności Lapidariów) pdf-icon.png

2016

 1. M. Koprowicz, Bezimienne krzyże, „Gazeta Chełmińska” 2016, nr 6, s. 3. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 2. M. Koprowicz, Nasze korzenie są na cmentarzach, "Poza Bydgoszcz" 2016, nr 75, s. 6. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 3. M. Koprowicz, O nas świadczą krzyże na cmentarzach, "Tylko Toruń" 2016, nr 76, s. 4. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 4. I. Nigmański, Na terenie powiatu świeckiego jest prawie 200 zapomnianych cmentarzy. Sprawdzamy kto ponosi odpowiedzialność za ich stan, „Nowe Świecie”, 20.10.2016 (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 5. I. Nigmański, W naszej gminie jest wiele cmentarzy ewangelickich. Czy ktoś o nich pamięta?, „Express Bydgoski” z 21.10.2016, dod. „Tygodnik Koronowo”, s. 2 (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 6. M. Wiśniewski, Cmentarz ocalili od zapomnienia, "Gazeta Aleksandrowska" 2016, nr 116, s. 19. pdf-icon.png

2014

 1. T. Kolesnyczenko, Cmentarni aktywiści, „Wprost” 2014, nr 44, s. 45-47 (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png

2013

 1. M. Malinowski, Odnawia zagubione cmentarze, “Nowości” z 30.03.2013 r., nr 76, dodatek “Rubinkowo-Skarpa”, s. 3. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 2. A. Radzikowska, Atlantyda zapomnianych miejsc, "Poza Bydgoszcz" 2013, nr 10, s. 5. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 3. M. Wiśniewski, Pasjonaci ratują cmentarz na Rudaku, "Z innej strony" 2013, nr 1, s. 1. pdf-icon.png

2012

 1. T. Więcławski, Nekropolie niezapomniane, "Poza Toruń" 2012, nr 3, s. 10. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 2. M. Wiśniewski, Ewangelicka atlantyda, "Luteranin Toruński" 2012, nr 4 (70), s.18-22. pdf-icon.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License