Publikacje

Wydawnictwa zwarte:

2013

 1. M. Kaźmierczak, I. Kurowska, T. Słowikowski, M. Targowski, M. Wiśniewski, A. Zglińska, Program Ochrony Nekropolii Torunia, 2013 - dokument niepublikowany

Artykuły naukowe i materiały pokonferencyjne:

2017

 1. M. Wiśniewski, Grupa Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, czyli o społecznym ratowaniu cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim [w:] „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, pod red. Jerzego Kołackiego i Izabeli Skórzyńskiej, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2017, s. 397-407. pdf-icon.png
 2. M. Wiśniewski, Zabytki w krzakach. Rzecz o zapomnianych cmentarzach lewobrzeżnego Torunia [w:] Zabytki lewobrzeżnego Torunia: zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane, pod red. Katarzyny Kluczwajd i Michała Pszczółkowskiego, Toruń: Toruński Oddział Historyków Sztuki, 2017, s. 63-83. pdf-icon.png
 3. M. Wiśniewski, Zapomniane cmentarze podgórskie [w:] 460 lat Podgórza 1555-2015, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, 2017, s. 163-178.

2016

 1. M. Wiśniewski, Cmentarze dawnych wsi olęderskich w dolinie Wisły w województwie kujawsko-pomorskim. Stan zachowania i działania ratunkowe [w:] Olędrzy. Osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, pod red. Andrzeja Pabiana i Michał Targowskiego, Toruń, 2016, s. 87-102. pdf-icon.png
 2. M. Wiśniewski, Grabiny (Rutki) – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 51-59. pdf-icon.png
 3. M. Wiśniewski, Rumunki Witkowskie – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 39-50. pdf-icon.png
 4. M. Wiśniewski, Stare Rybitwy – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 27-37. pdf-icon.png

2014

 1. M. Wiśniewski, O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw” [w:] Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim pod red. W.Rozynkowskiego, M. Strzeleckiej i M. Targowskiego, seria „Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości”, t. II, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s.193-202. pdf-icon.png
 2. A. Zglińska, M. Wiśniewski, Płyta nagrobna z Borek, [w:] Kronika bydgoska, 2014, t. 34, s. 365-375. pdf-icon.png

Materiały video

2020

 1. O. Taraszka, Żołnierze WOT i strażacy zadbali o zapomniane mogiły. "Zbliżenia" z 24.10.2020, TVP Bydgoszcz. 129102-simple-red-square-icon-media-a-media22-arrow-forward1.png

2018

 1. A. Ciekot, Dbają o zapomniane cmentarze. Liczy się każda para rąk do pomocy. "Zbliżenia" z 01.04.2018, TVP Bydgoszcz. 129102-simple-red-square-icon-media-a-media22-arrow-forward1.png
 2. M. Wysocki, Z pierwszej ręki, program TVP Bydgoszcz z 22.10.2018, wywiad o zapomnianych cmentarzach i działalności stowarzyszenia. 129102-simple-red-square-icon-media-a-media22-arrow-forward1.png

Wywiady i reportaże:

2019

 1. M. Słobodzian, Regionalny Punkt Widzenia, audycja Radia PiK z 07.01.2019 o działalności stowarzyszenia Lapidaria w kontekście porządków cmetazra w Toporzysku. 129102-simple-red-square-icon-media-a-media22-arrow-forward1.png

2016

 1. A. Andrzejewska, Tak Trzeba, reportaż Radia PiK o działalności Lapidariów, 16.05.2016 129102-simple-red-square-icon-media-a-media22-arrow-forward1.png
 2. Wywiad z Michałem P. Wiśniewskim reprezentującym grupę „Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw”, rozmawiała Hanna Szurczak, 24.08.2016 pdf-icon.png

Artykuły i materiały prasowe:

2020

 1. M. Wiśniewski, Cmentarze niepamięci, "Pałuki" 2020, nr 44 , s. 12. pdf-icon.png

2019

 1. T. Ciechoński, Potrzeba rąk do pomocy, "Gazeta Wyborcza - Toruń" z 18.07.2019, s. 2. pdf-icon.png
 2. A. Kozicka, Droga ma biec przez cmentarz z XVIII w. w Wielkim Konopacie, "Gazeta Pomorska" (mutacja Świecie) z 06.03.2019 r., nr 55, s. 15. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 3. K. Lietz, Ekumenicznie na koniec wielkich porządków na ewangelickim cmentarzu w Toporzysku, „Nowości” z 09.01.2019 r., nr 11, s. 19. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 4. Z. Sołtysiński, Jak dawniej było…, "Gazeta Aleksandrowska", 2019, nr 154, s. 12. (artykuł o grze Olender 2019) pdf-icon.png
 5. Z. Sołtysiński, Uszanować pamięć, "Gazeta Aleksandrowska", 2019, nr 149, s. 12. (artykuł na podstawie wywiadu m. in. z autorem strony) pdf-icon.png
 6. M. Wiśniewski, Ocalą od zapomnienia, "Gazeta Aleksandrowska", 2019, nr 151, s. 12. (o "Nowociechociński Amalgamat") pdf-icon.png
 7. S. Wysocka, Proces o działkę 290, "Pałuki" z 30.05.2019, nr 22, s. 6-7. pdf-icon.png (fragment o zeznawaniu członka Lapidariów)
 8. L. Zakrzewska, "Nasze Westerplatte, nasza mała Ojczyzna, "Gazeta Regionalna Powiat Nakielski", z 29.05.2019, nr 22, s. 6. pdf-icon.png (fragment o zeznawaniu członka Lapidariów)

2018

 1. R. Babiarz, Śladami Nadwiślańskich Olędrów, "Głos Gminny", 2018, nr 38, s. 9. (o przedsięwzięciu Śladami Nadwiślańskich Olędrów - Toporzysko 2018) pdf-icon.png
 2. A. Kozicka, Droga S5 przetnie cmentarz. Na pamiątkę - lapidarium, "Gazeta Pomorska", wyd. Grudziądz, Świecie, Chełmno z 28.02.2018, nr 49, s. 16 (|na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 3. K. Lietz, Cmentarz ewangelicki w Toporzysku na celowniku stowarzyszenia Lapidaria, "Nowości" z 23.07.2018 r., s. 16. (o przedsięwzięciu Śladami Nadwiślańskich Olędrów - Toporzysko 2018) pdf-icon.png
 4. S. Spandowski, Pamięć składana z okruchów, "Nowości" z 29.03.2018, s. 7. (wzmianka o Lapidariach) pdf-icon.png
 5. T. Więcławski, Stowarzyszenie "Lapidaria" odnalazło 1830 zapomnianych cmentarzy w woj. kujawsko-pomorskim, Dzieje.pl, 09.01.2018 (na podstawie wywiadu z autorem strony via PAP) pdf-icon.png

2017

 1. A. Lewandowski, Sprzedawana działka w Dziewierzewie to cmentarz!, "Gazeta Pomorska", wyd. Bydgoszcz,Nakło, Bydgoszcz okolice z 30.11.2017, nr 278. s. ?? (na podstawie rozmowy z autorem strony) pdf-icon.png
 2. K. Lietz, Ekumeniczne nabożeństwo zwieńczyło porządkowanie starego cmentarza w Brzozie, "Nowości" z 30.10.2017, nr 253, s. 11. (o renowacji w Brzozie) pdf-icon.png
 3. R. Kamiński, Takie ciche tabu, "Gazeta Chełmińska" 2017, nr 31, s. 5. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 4. M. Sodtke, Sanierung evangelischer Friedhöfe, „Thorner Nachrichten” 2017, nr 60, s. 38-40. (o działalności Lapidariów) pdf-icon.png

2016

 1. M. Koprowicz, Bezimienne krzyże, „Gazeta Chełmińska” 2016, nr 6, s. 3. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 2. M. Koprowicz, Nasze korzenie są na cmentarzach, "Poza Bydgoszcz" 2016, nr 75, s. 6. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 3. M. Koprowicz, O nas świadczą krzyże na cmentarzach, "Tylko Toruń" 2016, nr 76, s. 4. (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 4. I. Nigmański, Na terenie powiatu świeckiego jest prawie 200 zapomnianych cmentarzy. Sprawdzamy kto ponosi odpowiedzialność za ich stan, „Nowe Świecie”, 20.10.2016 (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 5. I. Nigmański, W naszej gminie jest wiele cmentarzy ewangelickich. Czy ktoś o nich pamięta?, „Express Bydgoski” z 21.10.2016, dod. „Tygodnik Koronowo”, s. 2 (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 6. S. Spandowski, Cmentarz przy Łącznej. Między wyrzucanymi śmieciami i wyrzutami sumienia, "Nowości" z 25.03.2016. (wzmianka o Lapidariach) pdf-icon.png
 7. M. Wiśniewski, Cmentarz ocalili od zapomnienia, "Gazeta Aleksandrowska" 2016, nr 116, s. 19. pdf-icon.png

2014

 1. T. Kolesnyczenko, Cmentarni aktywiści, „Wprost” 2014, nr 44, s. 45-47 (na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png

2013

 1. M. Malinowski, Odnawia zagubione cmentarze, “Nowości” z 30.03.2013 r., nr 76, dodatek “Rubinkowo-Skarpa”, s. 3. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 2. A. Radzikowska, Atlantyda zapomnianych miejsc, "Poza Bydgoszcz" 2013, nr 10, s. 5. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 3. M. Wiśniewski, Pasjonaci ratują cmentarz na Rudaku, "Z innej strony" 2013, nr 1, s. 1. pdf-icon.png

2012

 1. T. Więcławski, Nekropolie niezapomniane, "Poza Toruń" 2012, nr 3, s. 10. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony) pdf-icon.png
 2. M. Wiśniewski, Ewangelicka atlantyda, "Luteranin Toruński" 2012, nr 4 (70), s.18-22. pdf-icon.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License