Zapomniane cmentarze gminy Sadki

del.icio.usFacebook

Mapa zapomnianych cmentarzy


Widok satelitarny i mapa nie pokrywają się ze sobą. Aby sprawdzić dokładne położenie cmentarza proszę przybliżyć obraz i przełączyć widok na satelitarny.

Legenda mapy


Lista cmentarzy

 1. Cmentarz ewangelicki - Anieliny I
 2. Cmentarz ewangelicki - Anieliny II
 3. Cmentarz ewangelicki - Bnin
 4. Cmentarz ewangelicki - Dębionek
 5. Cmentarz ewangelicki - Dębowo I (gm. Sadki)
 6. Cmentarz ewangelicki - Dębowo II (gm. Sadki)
 7. Cmentarz ewangelicki rodowy - Dębowo (gm. Sadki)
 8. Cmentarz ewangelicki - Kraczki I
 9. Cmentarz ewangelicki - Kraczki II
 10. Cmentarz poepidemiczny - Kraczki
 11. Cmentarz ewangelicki - Łodzia
 12. Cmentarz poepidemiczny - Łodzia
 13. Cmentarz ewangelicki - Radzicz
 14. Cmentarz wielowyznaniowy - Radzicz
 15. Cmentarz ??? - Sadki
 16. Cmentarz ??? - Sadki (Wybudowanie)
 17. Cmentarz ewangelicki - Sadki I
 18. Cmentarz ewangelicki - Sadki II
 19. Cmentarz ewangelicki - Sadkowski Młyn
 20. Cmentarz ewangelicki - Samostrzel (Borek)
 21. Cmentarz ewangelicki - Samostrzel (Słojek)

Lista obiektów sakralnych

 1. Kościół ewangelicki - Dębionek
 2. Kościół ewangelicki - Radzicz
 3. Kościół ewangelicki - Sadki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License