Spis świątyń

Skróty

A - albrechtanie B - zbór baptystów EA - kościół ewangelicko-augsburski ER - kościół ewangelicko-reformowany EU - kościół ewangelicko-unijny G - kościół garnizonowy H - kościół helwecki (Kalwini) I - kościół irwingiański K - kościół rzymskokatolicki M - mennonicki dom modlitwy MT - metodyści Ni - neoirwingianie P - cerkiew prawosławna PK - kościół polskokatolicki S - synagoga SL - kościół staroluterański

* - budynek nie wybudowany przez protestantów

Data budowy kościoła nie jest równoznaczna z datą założenia parafii lub filiału.

Brakuje maksymalnie 30 obiektów

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License