Spis zmarłych - Q

Wybierz pierwszą literę nazwiska:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z !


Nazwisko Nazwisko panieńskie Imiona Data ur. Data zm. Cmentarz Nagrobek Uwagi
Quiram Friedrich - - Dubielno XUQWu0pkRZSZgST9fit4fG9U1Q06O7vKBigyn0ezjVnFg1kaUSr3PO1YlT0ghGPNaLCidJAz_mgwwMmtTTc=w50
Quiram Julius - - Dubielno KnSD8og2mbj1K064lAjVkVqfpyUTSZqj-xlC1I59AY6MTxJmSS10XWi1HQWZukYZ5uoGR3rtt7qGTzendk4=w50

Uwagi:
? - nie odczytano / odczyt niemożliwy
- - nie podano
W przypadku gdy nie podano na nagrobku kobiety nazwiska panieńskiego wpisywane jest ono w kolumnie nazwisko.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License