Stowarzyszenie

Wszelkie aktualne wiadomości związane z działalnością stowarzyszenia znajdują się na profilu FB Lapidariów oraz na stronie stowarzyszenia (w przygotowaniu)

Dane teleadresowe - kliknij w KONTAKT


logo800.png

Po 8 latach zajmowania się zapomnianymi cmentarzami, 6 latach uczestnictwa w renowacjach i 3 latach funkcjonowania jako grupa nieformalna Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw przekształciły się w stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Od 2009 roku zajmujemy się działalnością na rzecz zapomnianego, lokalnego tzw. trudnego dziedzictwa, jakim są nieczynne cmentarze, w przeważającej większości innowiercze, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ten rodzaj pozostałości po wieloreligijnej Polsce jest nadal zbyt często pomijany przez lokalne władze i instytucje, a przecież właśnie cmentarze są przeważnie jedynymi śladami w krajobrazie kulturowym świadczącymi o dawnym zróżnicowaniu religijnym i etnicznym małych ojczyzn. Lapidaria aktywne są w trzech płaszczyznach:

1. dokumentacja,
2. porządkowanie,
3. edukacja.


Dokumentacja to nie tylko szczegółowe fotografowanie cmentarzy lub pozostałości po nich, a przede wszystkim wnikliwy opis w oparciu o źródła znalezione w archiwach lub delegaturach wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Okazuje się, że dotychczasowe opracowania historyczne na temat cmentarzy charakteryzują się zbytnią pobieżnością. Wyjątkową wartością dodaną są wywiady z najstarszymi mieszkańcami danej miejscowości. Nasza dokumentacja wypełnia lukę i stanowi materiał dla ewentualnych późniejszych badań porównawczych dla historyków lub regionalistów. Do tej pory udało się zinwentaryzować ponad 500 spośród 1790 zapomnianych cmentarzy w naszym województwie. Efekty można prześledzić bezpłatnie na niniejszej stronie internetowej. To bodajże jedyna taka baza w Polsce, której cennym uzupełnieniem jest mapa osadnictwa olęderskiego i rumunkowego oraz spis zmarłych przeprowadzony w oparciu o znalezione tablice inskrypcyjne na zapomnianych cmentarzach.

Zapoznaj się z danymi ilościowymi na temat zapomnianych cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim - STATYSTYKI

Porządkowanie, czyli inicjowanie, udział bądź współudział w szeroko rozumianych akcjach porządkowo-renowacyjnych lub upamiętniających nieczynne cmentarze, to kluczowa misja Lapidariów. Robimy to nieprzerwanie od 2011 roku. Najbardziej doświadczeni członkowie mogą pochwalić się pracą na 31 cmentarzach, głównie na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, ale nie tylko. By porządkowany obiekt nie popadł w zapomnienie koniecznie nawiązujemy współpracę z lokalnymi instytucjami (urzędy gmin, OSP, szkoły, leśnictwa, GOK, biblioteki, parafie) lub społecznościami (stowarzyszenia, nieformalne grupy inicjatywne). Wszystko w celu wyłonienia ewentualnego przyszłego opiekuna po tym jak cmentarz ponownie zaistnieje w świadomości lokalnej. Mamy na koncie m. in. stałą współpracę z toruńskim samorządem przy porządkowaniu zapomnianych cmentarzy lewobrzeżnego Torunia, udane renowacje cmentarzy menonickich w Trylu we współpracy z mieszkańcami i szkołą, opiekę merytoryczną nad cmentarzami ratowanymi przez Fundację AriAri, nasi członkowie wchodzili w skład zespołu realizującego opracowanie programu ochrony nekropolii Torunia. Z uwagi na dotychczasowy status grupy nieformalnej najczęściej wchodziliśmy we współpracę z różnymi instytucjami.

Zapoznaj się z mapą działalności członków Lapidariów (w latach 2011-2014 cztery osoby z Lapidariów było członkami grupy Tak Trzeba)- MAPA

Edukację traktujemy, jako naszą nieodzowną powinność. Wiedza o cmentarzach innowierczych i społecznościach dawnej z nich korzystających jest nadal powierzchowna i najeżona stereotypami lub wręcz kłamstwami. By temu przeciwdziałać realizujemy lekcje tematyczne w szkołach. Docelowo zaczynamy od uświadomienia o istnieniu zapomnianej, zdewastowanej sfery sacrum, a kończymy deklaracją trwałej opieki ze strony szkoły. Działania edukacyjne realizujemy także na poziomie akademickim. Stąd udział w 4 konferencjach i co za tym idzie publikacje naukowe. O naszym zaangażowaniu świadczą liczne artykuły w prasie lokalnej i reportaż radiowy o naszej działalności. Poza tym służymy radą każdemu, kto chce zmierzyć się z tematyką ratowania cmentarzy, zarówno pod względem urzędowym jak i merytorycznym. Szczególnie cieszy nas, że takich pytań jest coraz więcej.

Zapoznaj się z artykułami, wywiadami i innymi wydawnictwami - PUBLIKACJE

Pamiętajmy, że nieczynny cmentarz nie jest wyłącznie miejscem pochówku. To także zabytek. Zdewastowane i tkwiące w krzakach i ziemi nagrobki pozostają niedocenionymi obiektami architektury i sztuki sepulkralnej, a inskrypcje posiadają niejednokrotnie wartość literacką. Na to staramy się uczulić w szczególności.


Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 kwietnia 2017 roku. Na kadencje 2017-2020 obrano następujące władze:

logobialewp.jpg

Zarząd
Michał P. Wiśniewski - prezes
Karolina Falleńczyk - wiceprezes
Mariusz Kaniecki - skarbnik

Komisja rewizyjna
Mikołaj Malinowski – przewodniczący
Kornel Pleskot – członek komisji
Mirosław Kwiatkowski – członek komisji

Pozostali członkowie zwyczajni
Ewelina Babiarczyk
Tomasz Dąbek
Juliusz Gaj
Aneta Hołtyn
Marek Ignatowski
Tomasz Kowalski
Piotr Kożurno
Tymoteusz Słowikowski

Członkowie wspierający (osoby fizyczne)
Anne Hoffmann

KRS NIP REGON
0000672503 9562324221 366988947
RACHUNEK PL 32 1140 2004 0000 3102 7954 7530
SWIFT BREXPLPWMBK

Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia (PDF) - STATUT


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License