Stowarzyszenie

Wszelkie aktualne wiadomości związane z działalnością stowarzyszenia znajdują się na profilu FB Lapidariów oraz na stronie stowarzyszenia (w przygotowaniu)

Dane teleadresowe - kliknij w KONTAKT


logo800.png

Po 8 latach zajmowania się zapomnianymi cmentarzami, 6 latach uczestnictwa w renowacjach i 3 latach funkcjonowania jako grupa nieformalna Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw przekształciły się w stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Od 2009 roku zajmujemy się działalnością na rzecz zapomnianego, lokalnego tzw. trudnego dziedzictwa, jakim są nieczynne cmentarze, w przeważającej większości innowiercze, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ten rodzaj pozostałości po wieloreligijnej Polsce jest nadal zbyt często pomijany przez lokalne władze i instytucje, a przecież właśnie cmentarze są przeważnie jedynymi śladami w krajobrazie kulturowym świadczącymi o dawnym zróżnicowaniu religijnym i etnicznym małych ojczyzn. Lapidaria aktywne są w trzech płaszczyznach:

1. dokumentacja,
2. porządkowanie,
3. edukacja.


Dokumentacja to nie tylko szczegółowe fotografowanie cmentarzy lub pozostałości po nich, a przede wszystkim wnikliwy opis w oparciu o źródła znalezione w archiwach lub delegaturach wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Okazuje się, że dotychczasowe opracowania historyczne na temat cmentarzy charakteryzują się zbytnią pobieżnością. Wyjątkową wartością dodaną są wywiady z najstarszymi mieszkańcami danej miejscowości. Nasza dokumentacja wypełnia lukę i stanowi materiał dla ewentualnych późniejszych badań porównawczych dla historyków lub regionalistów. Do tej pory udało się zinwentaryzować ponad 500 spośród 1790 zapomnianych cmentarzy w naszym województwie. Efekty można prześledzić bezpłatnie na niniejszej stronie internetowej. To bodajże jedyna taka baza w Polsce, której cennym uzupełnieniem jest mapa osadnictwa olęderskiego i rumunkowego oraz spis zmarłych przeprowadzony w oparciu o znalezione tablice inskrypcyjne na zapomnianych cmentarzach.

Zapoznaj się z danymi ilościowymi na temat zapomnianych cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim - STATYSTYKI

Porządkowanie, czyli inicjowanie, udział bądź współudział w szeroko rozumianych akcjach porządkowo-renowacyjnych lub upamiętniających nieczynne cmentarze, to kluczowa misja Lapidariów. Robimy to nieprzerwanie od 2011 roku. Najbardziej doświadczeni członkowie mogą pochwalić się pracą na 31 cmentarzach, głównie na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, ale nie tylko. By porządkowany obiekt nie popadł w zapomnienie koniecznie nawiązujemy współpracę z lokalnymi instytucjami (urzędy gmin, OSP, szkoły, leśnictwa, GOK, biblioteki, parafie) lub społecznościami (stowarzyszenia, nieformalne grupy inicjatywne). Wszystko w celu wyłonienia ewentualnego przyszłego opiekuna po tym jak cmentarz ponownie zaistnieje w świadomości lokalnej. Mamy na koncie m. in. stałą współpracę z toruńskim samorządem przy porządkowaniu zapomnianych cmentarzy lewobrzeżnego Torunia, udane renowacje cmentarzy menonickich w Trylu we współpracy z mieszkańcami i szkołą, opiekę merytoryczną nad cmentarzami ratowanymi przez Fundację AriAri, nasi członkowie wchodzili w skład zespołu realizującego opracowanie programu ochrony nekropolii Torunia. Z uwagi na dotychczasowy status grupy nieformalnej najczęściej wchodziliśmy we współpracę z różnymi instytucjami.

Zapoznaj się z mapą działalności członków Lapidariów (w latach 2011-2014 cztery osoby z Lapidariów było członkami grupy Tak Trzeba)- MAPA

Edukację traktujemy, jako naszą nieodzowną powinność. Wiedza o cmentarzach innowierczych i społecznościach dawnej z nich korzystających jest nadal powierzchowna i najeżona stereotypami lub wręcz kłamstwami. By temu przeciwdziałać realizujemy lekcje tematyczne w szkołach. Docelowo zaczynamy od uświadomienia o istnieniu zapomnianej, zdewastowanej sfery sacrum, a kończymy deklaracją trwałej opieki ze strony szkoły. Działania edukacyjne realizujemy także na poziomie akademickim. Stąd udział w 4 konferencjach i co za tym idzie publikacje naukowe. O naszym zaangażowaniu świadczą liczne artykuły w prasie lokalnej i reportaż radiowy o naszej działalności. Poza tym służymy radą każdemu, kto chce zmierzyć się z tematyką ratowania cmentarzy, zarówno pod względem urzędowym jak i merytorycznym. Szczególnie cieszy nas, że takich pytań jest coraz więcej.

Zapoznaj się z artykułami, wywiadami i innymi wydawnictwami - PUBLIKACJE

Pamiętajmy, że nieczynny cmentarz nie jest wyłącznie miejscem pochówku. To także zabytek. Zdewastowane i tkwiące w krzakach i ziemi nagrobki pozostają niedocenionymi obiektami architektury i sztuki sepulkralnej, a inskrypcje posiadają niejednokrotnie wartość literacką. Na to staramy się uczulić w szczególności.


Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 kwietnia 2017 roku. Pod koniec 2020 roku stowarzyszenie przeprowadziło zmiany w statucie oraz zostało dopisane do rejestru przedsiębiorców - zyskało możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

KRS NIP REGON
0000672503 9562324221 366988947
RACHUNEK PL 32 1140 2004 0000 3102 7954 7530
SWIFT BREXPLPWMBK

Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia (PDF) - STATUT


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License